Tin tức - sự kiện nổi bật

300 đại biểu được tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
17/10/2018 | 09:12

Sáng ngày 16/10/2018, tại Hội trường Huyện ủy – UBND huyện, Sở Tài chính phối hợp với Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính và UBND huyện Thường Tín tổ chức Tập huấn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cho 300 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị, chuyên viên làm công tác quản lý tài chính, kế toán của các ban, ngành, đoàn thể, trường học, xã, thị trấn thuộc huyện Thường Tín; các cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập thụ hưởng ngân sách Thành phố đóng trên địa bàn huyện Thường Tín.

Ảnh: Đồng chí Chu Thị Thủy Chung truyền đạt các nội dung tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe đồng chí Chu Thị Thủy Chung – Trưởng phòng Tài sản hành chính sự nghiệp – Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính giới thiệu tổng quát về hệ thống pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công, gồm: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017, 14 Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính; quyền và nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng tài sản công; hệ thống tiêu chuẩn, định mức tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan Đảng và các tổ chức; những điểm đổi mới trong mua sắm tài sản công; giải đáp các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, chế độ quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản công.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Thông qua tập huấn, các học viên đã nâng cao kiến thức về quản lý, sử dụng tài sản công, đồng thời, giúp các cơ quan, ban, ngành, địa phương ngày càng công khai, minh bạch, chống thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng tài sản công.

Diệu Hương