Tin tức - sự kiện nổi bật

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng và 88 năm ngày thành lập ngành tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy
15/10/2018 | 16:38

Sáng ngày 15/10/2018, Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng và 88 năm ngày thành lập ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và hơn 100 đại biểu.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, sau lễ chào cờ nghiêm trang, các đại biểu đã nghe đồng chí Tạ Hữu Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm truyền thống 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng và 88 năm ngày thành lập ngành tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy.

Ngày 14/10/1930, Hội Nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng, Trung Quốc đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông. Trên cơ sở đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 14/10 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp. Truyền thống công tác Dân vận của Đảng được gắn liền với sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau cách mạng tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật, số ra ngày 15/10/1949, đây là sự kiện quan trọng trong chiến lược về công tác vận động quần chúng của Đảng. Đến tháng 10/1999, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã quyết định lấy ngày 15/10 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng. Công tác Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng và phát triển của Đảng. Văn phòng cấp ủy từ Trung ương đến địa phương luôn được sự động viên và quan tâm của các cấp ủy Đảng, nhờ đó công tác văn phòng cấp ủy đã đáp ứng nhu cầu phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy qua các thời kỳ cách mạng và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, và của dân tộc. Ngày 18/10 được chọn là Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy. Tháng 10/1948 Ban Thường vụ Trung ương Đảng (khoá I) đã ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW ngày 16/10/1948 thành lập Ban kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó ngày 16/10 trở thành ngày truyền thống của ngành kiểm tra Đảng.

Ảnh: Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh phát biểu chỉ đạo

Đến dự, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương, trân trọng những đóng góp của ngành Kiểm tra của Đảng, ngành Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy huyện Thường Tín trong những năm qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn trong thời gian tới, ngành Kiểm tra của Đảng, ngành Tổ chức, Dân vận và Văn phòng cấp ủy cần: Chủ động hơn trong công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra; tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, vai trò tham mưu, tổng hợp, đề xuất với thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy đề ra những chủ trương, chính sách kịp thời để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng trên địa bàn; tập trung chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện 10 chỉ tiêu chủ yếu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho đồng chí Nguyễn Hồng Luyện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồng Vân và đồng chí Dương Văn Sử - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Văn Tự; Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho đồng chí Vũ Thị Hồng- Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra xã Thống Nhất.

Xuân Tiến