Tin tức - sự kiện nổi bật

KỲ HỌP LẦN THỨ 22 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
10/07/2018 | 08:53

Ngày 09/07/2018, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 22 nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn các ban Đảng Thành ủy, các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXIII; đại diện một số ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy 29 xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; đồng thời, thảo luận, trao đổi về kết quả, vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, đất đai, tài chính, đơn thư khiếu nại- tố cáo....và đề xuất những giải thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực công tác kịp thời và có hiệu quả. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Thủ công nghiệp, ước đạt 6.522 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2017; Thương mại - Dịch vụ, ước đạt 4.771 tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 826 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; toàn huyện gieo trồng 4.860 ha lúa xuân, năng suất ước đạt 65,5 tạ/ha. Huyện đã kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn đối với 9 xã phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2019. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 229.540 triệu đồng, đạt 47,98% dự toán giao, tăng 39,90% so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức tốt, các di tích được trùng tu, tôn tạo theo đúng Luật Di sản; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nắm bắt địa bàn, công tác giao nhận quân, huấn luyện lực lượng được thực hiện tốt; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tôn giáo, an ninh nông thôn ổn định; hoạt động tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử đảm bảo đúng pháp luật; MTTQ và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã tuyên truyền, quán triệt, học tập các nghị quyết Hội nghị làn thứ 6,7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai biên tập cuốn sách “ Làng quê Thường Tín xưa và nay” và tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy…

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Tiến Minh, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, cần tập trung thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng; tổ chức tốt công tác diễn tập phòng thủ; khai thác tốt các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư xây dựng các công trình dự án; tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai, môi trường, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiến độ giải phóng mặt  bằng các dự án, đặc biệt là dự án Trung tâm Văn hóa Thông tin và thể thao...; tập trung làm tốt công tác đầu giá quyền sử dụng đất; huy động nguồn lực để xây dựng thành công 6 xã về đích nông thôn mới trong năm 2018; đẩy mạnh giải quyết những tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai; tập trung chăm sóc lúa mùa, rau mầu, phòng chống lụt bão, vệ sinh an toàn thực phẩm và vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công trong dịp 27/7;  thực hiện tốt tuyên truyền nhằm giảm thiểu sinh con thứ 3 và tránh mất cân bằng giới tính; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ; tập trung tuyên truyền nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân và thực hiện tốt có hiệu quả việc phân loại, đánh giá cán bộ hằng tháng.

Xuân Tiến