Tin tức - sự kiện nổi bật

260 đại biểu được tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận
26/06/2018 | 21:52

Sáng ngày 26/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2018 cho 260 đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn; Trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn huyện.

Ông Lê Văn Minh – UVBTVHU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện truyền đạt nội dung

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe ông Lê Văn Minh – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện và ông Lê Đức Anh -  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín giới thiệu các nội dung: Những vấn đề chủ yếu trong triển khai cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT, ngày 26/4/2018 về việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; Thông tri số 12 - TT/HU, ngày 22/5/2018 của Huyện ủy Thường Tín về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2019-2024; Kế hoạch số 78/KH-MTTQ-BTT, ngày 25/6/2018 của UB MTTQ huyện Thường Tín về Tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2019-2024…

Toàn cảnh lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn đã giúp các đồng chí Thường trực Ủy ban MTTQ xã, thị trấn; Trưởng ban công tác mặt trận ở thôn, khu dân cư nắm rõ hơn những nội dung trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các văn bản hướng dẫn để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2019-2024.

Xuân Tiến