Tin tức - sự kiện nổi bật

Các xã Nhị Khê, Hiền Giang, Hồng Vân, Thư Phú, Vạn Điểm, Minh Cường tổ chức thành công kỳ họp HĐND giữa năm 2018
25/06/2018 | 13:38

Trong 2 ngày 25, 26 tháng 6 năm 2018 HĐND xã Nhị Khê đã tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XXI nhiệm kỳ 2016 – 2021.

            Qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của xã Nhị khê thấy rõ tình hình phát triển kinh tế của xã tiếp tục được phát triển. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm, tiểu thủ công nghiệp và thương mại tăng trưởng khá. Tổng giá trị kinh tế toàn xã ước đạt 163.035.300.000đ. Tình hình an sinh xã hội được đảm bảo, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được duy trì phát triển, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

            Sau khi nghe các bản báo cáo đại biểu đều nhất trí và tiến hành thảo luận một số vấn đề về an ninh trật tự, môi trường, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã.

            Kỳ họp biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết về việc tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2017; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu chi ngân sách xã năm 2018.

                                                                                                Phạm Hoa

 

Trong 02 ngày 22 và 23 tháng 6, Hội đồng nhân dân xã Hiền Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 6, khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Toàn cảnh kỳ họp

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội những tháng cuối năm 2018 đánh giá, kinh tế của xã tiếp tục có bước phát triển, tổng giá trị sản xuất vụ xuân đạt trên 428 mẫu, năng suất bình quân đạt 220kg/sào, tổng sản lượng đạt 941,941 tấn, tăng 36,1 tấn so với cùng kỳ; ước thu từ nông nghiệp đạt trên 14,2 tỷ đồng; tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đạt 85 tỷ đồng; tổng thu ngân sách 6 tháng đạt trên 2,7 tỷ đồng; tổng chi ngân sách trên 4,8 tỷ đồng; công tác văn hóa, xã hội được chú trọng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã Hiền Giang lần thứ 6 đã thông qua 4 nghị quyết, Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; Nghị quyết về tổng quyết toán ngân sách năm 2017; Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; Nghị quyết về Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư công năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020.

                                                                                                                  Trường Giang

 Trong 02 ngày 22, 23/6/2018, HĐND xã Hồng Vân cũng đã tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội xã Hồng Vân tiếp tục có những chuyển biến tích cực, tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 91,5 ha, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 25,2 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm. Xã đã tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững theo hướng xây dựng xã du lịch sinh thái làng nghề, chuyên canh sản xuất nông nghiệp. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng; quốc phòng được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị ổn định.

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian để thảo luận, hầu hết các ý kiến thảo luận tập trung vào một số vấn đề như: Biện pháp bảo vệ mặt đường nội đồng; tăng cường xử lý và thu gom rác thải, xử lý xe quá khổ quá tải; đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã du lịch - sinh thái - làng nghề…

Kết thúc kỳ họp, HĐND xã Hồng Vân thông qua các Nghị quyết và tờ trình của kỳ họp.

Hoài Thu

Trong 2 ngày 21,22/6, HĐND xã Thư Phú đã tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2017; báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm; báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của MTTQ xã tham gia xây dựng chính quyền và những kiến nghị với HĐND và UBND. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch HĐND xã đã gợi ý nội dung để các đại biểu thảo luận.

Trong ngày làm việc thứ 2, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, các đại biểu HĐND xã Thư Phú đã tiến hành thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật của UBND  xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018; phản ánh trung thực những vấn đề còn tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới. Một số vấn đề được đại biểu chất vấn tại kỳ họp gồm: các vấn đề liên quan đến công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường và giao thông …

Thông qua các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND xã, Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã giải trình các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Thanh Tân

 

Trong 2 ngày 21,22/6, HĐND xã Vạn Điểm tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, ước thu ngân sách xã Vạn Điểm là 4.72 tỷ đồng, đạt 70,1% so với dự toán và đạt 82,4% so với dự toán đầu năm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác quy hoạch được thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng Nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018 được tích cực quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng và giữ vững danh hiệu nông thôn mới.

Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thông qua các báo cáo,  tờ tình của kỳ họp. Tiếp đó, Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp và kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4 dự thảo nghị quyết.

Mai Sâm - xã Vạn Điểm

 

Ngày 20,21/6/2018 , HĐND xã Minh Cường đã tổ chức kỳ họp lần thứ 6, khóa XXI-Nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau lời khai mạc của đồng chí chủ tịch HĐND xã, kỳ họp nghe: các báo cáo về kết quả phát triển kinh tế xã hội; thu chi ngân sách; hoạt động của HĐND xã; UBMTTQ tham gia xây dựng chính quyền địa phương; tình hình thực thi pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tiếp đó, kỳ họp tập trung thảo luận tại hội trường về các vấn đề như: Tích cực vận động tuyên truyền nhân dân gieo cấy hết diện tích, không bỏ ruộng hoang; tuyên truyền vận động nhân dân phân loại rác ngay tại gia đình; đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, vận động những trường hợp từ trần  thực hiện hỏa tang…

Tại kỳ họp, đồng chí chủ tịch UBND xã đã lên có ý kiến trả lời và giải trình một số vấn đề cử tri, đại biểu kiến nghị.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp HĐND giữa năm 2018 của các Nhị Khê, Hiền Giang, Hồng Vân, Thư Phú, Vạn Điểm, Minh Cường đã thành công tốt đẹp.

Xuân Tiến