Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín chấn chỉnh tồn tại trong công tác An toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ ở các đơn vị, doanh nghiệp.
18/05/2018 | 11:18

Thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2018; UBND huyện Thường Tín đã có quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc thực hiện các qui định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ; Luật bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2018.

Kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN tại C.ty cổ phần Thuận Phát

Hoạt động kiểm tra diễn ra từ ngày 14 đến 25/5/2018, tại 13 doanh nghiệp và 2 UBND xã. Qua kiểm tra tại 5 doanh nghiệp, cho thấy: Các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, Thực hiện kịp thời chế độ chính sách đối với người lao động: Thời gian làm việc, nghỉ ngơi, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe người lao động và quan trắc môi trường lao động; Đăng ký, quản lý, sử dụng các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại nơi sản xuất; Các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn phòng chống cháy nổ.

Qua kiểm tra hồ sơ, văn bản liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động – phòng cháy chữa cháy, luật bảo hiểm xã hội và kiểm tra thực tế tại mặt bằng sản xuất, kinh doanh của các công ty, cho thấy một số vấn đề còn tồn tại như: Công tác tuyên truyền, hưởng ứng Tháng an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các công ty chưa thực hiện nghiêm túc. Chăm sóc sức khỏe người lao động chưa thực hiện thường xuyên, một số doanh nghiệp chưa xây dựng thang bảng lương để căn làm cứ mức đóng bảo hiểm xã hội theo các chức danh nghề nghiệp, chưa xây dựng kế hoạch an toàn lao động, chưa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ cho cán bộ nhân viên, người lao động, một số doanh nhiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, chưa có thỏa ước lao động tập thể... Những thiếu sót trên đã được đoàn kiểm tra liên ngành huyện nhắc nhở, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trước ngày 15/7/2018.

 

Kiểm tra thực tế mặt bằng sản xuất và thiết bị phòng cháy chữa cháy tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Minh

Với mục đích kiểm tra việc chấp hành Kế hoạch của Thành phố, của UBND huyện chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ, Luật bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm chấp hành các qui định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Luật bảo hiểm xã hội của người đứng đầu cơ sở, cán bộ công nhân viên, nhất là các cơ sở trọng điểm; đưa việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Luật bảo hiểm xã hội của các đơn vị đi vào nề nếp, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp, công dân góp phần ổn định sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội huyện.

Tô Quý