Tin tức - sự kiện nổi bật

Thường Tín sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 02-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội
10/05/2018 | 16:55

Ngày 09/5/2018, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020.

Toàn cảnh hội nghị

Đến dự có đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Phùng Văn Quốc – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ngành đoàn thể, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện và các xã.

Theo báo cáo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (Khóa XVI) về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 – 2020. Tình hình kinh tế xã hội khu vực nông thôn của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch, Ban chỉ đạo chương trình 02/Ctr-HU huyện và các ngành thành viên đã trực tiếp xuống nắm bắt tình hình kinh tế xã hội, cùng lắng nghe cơ sở phản ánh những khó khăn vướng mắc, để có giải pháp tháo gỡ, triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã.

Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, hình thành vùng sản xuất chuyên canh như lúa hàng hóa tập trung tại xã Thắng Lợi, Nghiêm Xuyên; Vùng sản xuất rau an toàn tại xã Hà Hồi, Tân Minh, Thư Phú, vùng cây ăn quả tại xã Chương Dương, Tự Nhiên, vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến... bên cạnh đó, mô hình chuyển đổi hợp tác xã dịch vụ mới đã được hình thành góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt.  Ý kiến hài lòng của nhân dân về các tiêu chí nông thôn mới đều đạt tỷ lệ trên 80%.  Đến nay toàn huyện có 19/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 11 đến 17 tiêu chí. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng tiểu thu công nghiệp, dịch vụ, nhiều làng nghề truyền thống như: Sơn mài Hạ Thái, thêu ren Quất Động, Tiện gỗ Nhị Khê, Điêu khắc Hiền Giang... được mở rộng và phát triển tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo nông thôn, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,77%.

Tham gia phát biểu ý kiến tham luận, các đại biểu đã chỉ ra những mặt tồn tại, khó khăn vướng mắc cần khắc phục để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, như: Các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mô hình liên kết sản xuất, mô hình chuỗi chưa nhiều, qui mô nhỏ; Việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp chưa đồng bộ. Một số cơ sở còn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của nhà nước, ý thức tự giá, chủ động chưa cao. Thiếu nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Việc nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn chưa cao, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch còn đạt thấp....

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư H uyện ủy phát biểu chỉ đạo

Đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy chỉ rõ: Để thực hiện tiêu đến cuối năm 2018 có thêm 6 xã về đích nông thôn mới. Năm 2019 có 3 xã chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 huyện Thường Tín đạt huyện nông thôn mới. Các xã cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị kinh tế cao, bền vững và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, cần huy động tốt các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng nông thôn...

Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện trao tặng giấy khen cho 16 tập thể, 48 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác tổ chức thực hiện “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng:

 

 

 

Tô Quý