Tin tức - sự kiện nổi bật

Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2018
09/05/2018 | 16:02

Sáng ngày 09/5/2018, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện 4 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT huyện.

Theo báo cáo của BCĐ, trong 4 tháng đầu năm 2018 công tác ứng dụng và phát triển CNTT của huyện đạt được nhiều kết quả: Hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan đơn vị ở cấp huyện, xã, thị trấn cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác, 100% máy tính tại huyện được cài đặt phần mềm diệt virut bản quyền. UBND huyện thực hiện nâng cấp hệ thống mạng LAN tại xã, thị trấn, kết nối liên thông với mạng Wan của thành phố ổn định. 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hòm thư công vụ trong trao đổi, khai thác thông tin; từ 9/4/2018 toàn bộ văn bản của UBND huyện thực hiện chuyển, nhận bằng văn bản điện tử qua phần mềm quản lý văn bản. Công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ công chức của huyện và xã, thị trấn được tổ chức theo kế hoạch của huyện và thành phố Hà Nội.

100% thủ tục hành chính được tiếp nhận qua bộ phận một cửa và qua phần mềm một cửa điện tử, 100% xã, thị trấn, huyện thường xuyên xử lý hồ sơ qua phần mềm esam đối với 24 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công (DVC) mức độ 3 theo quy định. Từ ngày 01/01 - 30/4/2018, 11 DVC cấp huyện có số lượng tiếp nhận và giải quyết đạt 30 hồ sơ (trong đó 25 hồ sơ thực hiện online đạt tỷ lệ 83,3% và 5 hồ sơ nộp trực tiếp chiếm 16,67%); 13 DVC cấp xã, thị trấn có số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đạt 3.108 hồ sơ (trong đó 3.100 hồ sơ thực hiện online đạt 99,74% và 8 hồ sơ nộp trực tiếp chiếm 0,26%). Mô hình tủ sách cơ sở kết hợp điểm cung cấp DVC mức 3 thí điểm tại 04 xã Văn Bình, Hồng Vân, Tân Minh, Minh Cường phát huy hiệu quả trong việc hỗ trợ công dân thực hiện thủ tục hành chính.

Hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện luôn bám sát sự chỉ đạo, điều hành của HU, HĐND, UBND huyện, hoạt động của các phòng, ban, ngành, xã, thị trấn, trong 4 tháng đầu năm đã đăng trên 336 bài viết và 40 video tập trung ở các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, cải cách hành chính, tin Đảng đoàn thể…

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để đẩy mạnh ứng dụng phát triển CNTT trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đồng chí Kiều Xuân Huy  - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Kiều Xuân Huy - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện: Một số xã chưa thường xuyên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hòm thư nội bộ do đó việc nhận chuyển văn bản còn chưa kịp thời; Trang thiết bị và trình độ của cán bộ về CNTT tại một số phòng ban của huyện và xã, thị trấn còn thấp; việc khai thác và sử dụng máy tính bảng được trang bị còn chưa hiệu quả; Việc thực hiện dịch vụ công mức 3 tại xã, thị trấn gặp nhiều khó khăn do trình độ CNTT của người dân còn hạn chế nên cán bộ phải nhập hộ công dân trên phần mềm.

Đồng chí đề nghị các phòng, ban, ngành, các xã, thị trấn cần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT và triển khai DVC mức 3 trong thời gian tới. Chủ động trong bố trí trang thiết bị và cán bộ phù hợp đảm bảo việc thực hiện dịch vụ công đạt kết quả; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân hiểu và tiếp cận quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công mức 3; tăng cường công tác đào tạo về  về CNTT cho cán bộ công chức, viên chức tại huyện, xã, thị trấn; yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh việc sử dụng thiết bị CNTT thông minh vào công tác quản lý, điều hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hòm thư nội bộ để trao đổi thông tin, đặc biệt là các đồng chí đã được trang bị máy tính bảng.

Lê Thị Tuyết