Tin tức - sự kiện nổi bật

Nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW
08/05/2018 | 18:20

Sau hơn 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo; qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân xuất sắc, được các cấp khen thưởng.

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công tác trọng tâm, xuyên suốt gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Ban Thường vụ đã xây dựng các kế hoạch và triển khai tổ chức học tập, quán triệt nội dung toàn khóa, các chuyên đề năm 2017, 2018 đến cán bộ, đảng viên trong đảng bộ huyện; đồng thời yêu cầu các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW toàn Đảng bộ huyện đã tổ chức 03 đợt học tập, quán triệt, với tổng số 107 lớp, số đảng viên tham dự đạt 94,5%.

Đảng viên Chi bộ các trường THPT học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018

 

Bên cạnh việc tổ chức học tập, quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05 – CT/TW với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Năm 2017, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huyện ủy đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi với chủ đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thi tổ chức 02 vòng, sơ khảo và chung khảo, thu hút được 42 thí sinh là cán bộ, đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các ban ngành, đoàn thể huyện tham dự. Kết thúc Hội thi Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao 01 giải nhất, 03 giải nhì, 03 giải ba và 02 giải phụ. Qua Hội thi đã giúp đội ngũ báo cáo viên của huyện được gặp gỡ trau dồi kỹ năng tuyên truyền miệng; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các thí sinh tham dự Vòng chung khảo

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2017

Đồng thời, với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy quyết tâm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 – CT/TW, với phương châm chuyển từ “học tập” sang “làm theo”.  Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ trương biên soạn và phát hành cuốn Sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuốn sổ tay là hình thức để đảng viên trong toàn đảng bộ đăng ký những việc làm cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, là một trong những căn cứ giúp cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm. Cuốn Sổ tay sẽ được cấp phát đến tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện vào trung tuần tháng 5/2018, nhân dịp chào kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Yêu cầu quan trọng nhất trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên. Do đó, Huyện ủy đã chỉ đạo gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến,  “Người tốt việc tốt”... Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhiều gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt”. Năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt” cho 118 cá nhân và giấy khen cho 20 cá nhân tiêu biểu được phát hiện trong Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt việc tốt”. Năm 2018, nhân dịp sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng 13 tập thể, 13 cá nhân. Kết quả đó là minh chứng cho việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức tự giác, thường xuyên của từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên trở thành những “viên gạch hồng” góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Ngọc Lâm