Tin tức - sự kiện nổi bật

HĐND huyện giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Hiền Giang
07/05/2018 | 15:26

Sáng 7/5, HĐND huyện Thường Tín đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân (từ ngày 01/01/2017 đến 31/3/2018) tại xã Hiền Giang.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Đoàn giám sát của HĐND huyện đã được nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã Hiền Giang báo cáo việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị. Theo đó, trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, tổ thường trực tiếp dân của xã đã tiếp 40 lượt với 82 người, trong đó có 04 đoàn đông người. Lãnh đạo tiếp công dân định kỳ, đột xuất tổng số là 63 buổi, 17 lượt công dân; tiếp nhận 08 đơn.  Bộ phận tiếp công dân của xã tiếp thường xuyên 310 buổi, 23 lượt công dân; tiếp nhận: 34 đơn. Trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện các kiến nghị sau kết luận thanh tra, tổng số vụ thuộc thẩm quyền giải quyết 44 vụ. Trong đó, tố cáo 07 vụ; kiến nghị, phản ánh 35 vụ. Số vụ đã giải quyết: 40 vụ, tỷ lệ giải quyết 95.2%. Số vụ đang giải quyết: 04 vụ.

Thảo luận tại các buổi giám sát, các đồng chí thành viên trong đoàn đã yêu cầu xã Hiền Giang giải đáp thắc mắc đối với một số nội dung liên quan đến công tác phân loại đơn thư; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các qui định pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho người dân trên địa bàn; việc phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác hòa giải tại cơ sở…

Ảnh: Quang cảnh buổi giám sát

Kết luận tại các buổi giám sát, Đồng chí Vũ Văn Tuân - Phó Chủ tịch HĐND huyện, trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các địa phương, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền xã Hiền Giang cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cấp, ngành, đơn vị liên quan trong phân loại, xử lý đơn thư của công dân; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, chú ý lựa chọn những nội dung gần gũi, thiết thực với người dân để tuyên truyền, giáo dục; tiếp tục làm tốt quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư; nâng cao trình độ, tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ trực tiếp xử lý đơn thư; giải quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, nhất là các vụ việc tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, có thể dẫn đến khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp.

              Trường Giang