Tin tức - sự kiện nổi bật

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh
02/02/2018 | 17:17

Cách đây 88 năm, mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930) là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của cách mạng Việt Nam.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân huyện Thường Tín ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử. Ngày 23/9/1945 Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Thường Tín được thành lập. Ngày 15,16/11/1947,  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất được triệu tập và tổ chức tại thôn Địa Mãn, xã Tứ Dân (nay là thôn Trần Phú, xã Minh Cường) đã đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ huyện Thường Tín. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và quân dân huyện Thường Tín luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng bộ đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhìn lại năm 2017, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Huyện uỷ Thường Tín đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, cụ thể, thiết thực, kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tới cơ sở. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình, sâu sát cơ sở. Do vậy đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Năm 2017, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản tăng 2,2% so với năm 2016. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp, đạt 100% kế hoạch, tăng 14% so với năm trước; công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo sát sao, Đảng bộ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các xã tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kiểm tra, đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới đối với 4 xã: Tân Minh, Tô Hiệu, Tự Nhiên, Nghiêm Xuyên. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt và hoàn thành cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân. Công tác y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện được đảm bảo. Năm 2017, huyện có thêm 07 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 175% kế hoạch, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện lên 57/88 trường. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ được tổ chức thiết thực, ý nghĩa. Chính sách ưu đãi với người có công được thực hiện kịp thời, đã xây mới, sửa chữa bàn giao 429 nhà ở cho người có công, đối tượng chính sách với tổng kinh phí trên 22,9 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính gắn thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Dịch vụ công mức độ 3 trong giải quyết thủ tục hành chính được áp dụng hiệu quả.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của các địa phương. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); mở 80 lớp bồi dưỡng về giáo dục lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 13.792 lượt cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận từ huyện tới cơ sở.  

 

 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy tặng thưởng các Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh 2017

 

Qua đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017, toàn Đảng bộ huyện có 27/54 tổ chức cơ sở Đảng đạt Trong sạch vững mạnh, bằng 50% (trong đó TSVM tiêu biểu có 06 tổ chức cơ sở Đảng, bằng 22,2%); 24 chức cơ sở Đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 44,45%; 02 chức cơ sở Đảng Hoàn thành nhiệm vụ, bằng 3,70 %; 01 tổ chức cơ sở Đảng Yếu kém, bằng 1,85%.

Đảng bộ có tổng số 8.636 đảng viên, trong đó, miễn sinh hoạt 1.260 đồng chí, được đánh giá 7.228 đồng chí. Kết quả phân loại, có 6.273 đồng chí Hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 86,79% (trong số hoàn thành suất sắc nhiệm vụ có 873 đồng chí, bằng 13,9%); 923 đồng chí Hoàn thành nhiệm vụ, bằng 12,77%;  32 đồng chí Không hoàn thành nhiệm vụ, bằng 0,44%.

Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân huyện Thường Tín vô cùng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân huyện Thường Tín càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

 

Xuân Tiến