Tin tức - sự kiện nổi bật

Công tác xây dựng Đảng năm 2017 đạt nhiều kết quả tích cực
25/01/2018 | 16:40

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt triển khai các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng, đảm bảo mỗi cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ngay từ đầu năm, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, công tác tuyên giáo được chú trọng với nhiều chương trình, đề án có ý nghĩa như: Phát hành cuốn sách “Các nhà khoa bảng, trí thức và nghệ nhân tiêu biểu huyện Thường Tín (1075 – 2015)”; tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2017 với chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biên soạn và phát hành cuốn sách “Tập bài giảng lịch sử huyện Thường Tín” dùng trong các nhà trường; đặc biệt, xây dựng và hoàn thành đề án 02 – ĐA/HU, ngày 30/3/2017 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Đảng bộ huyện Thường Tín xây dựng và phát triển, Ban Chấp hành đã ban hành nghị quyết công nhận ngày 16/11/1947 là ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín. Đồng thời, tổ chức có hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 83 – KH/HU, ngày 15/11/2017 về học tập chuyên đề năm 2017 “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; giám sát 04 cấp ủy cơ sở trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.  Mở 80 lớp bồi dưỡng về giáo dục lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho 13.792 lượt cán bộ, đảng viên. Đồng thời, định hướng, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng  - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… 

 

Đồng chí Đào Đức Toàn – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện

Công tác tổ chức được chủ động triển khai với các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Huyện ủy đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo; chỉ đạo 100% chi bộ trực thuộc 38 đảng bộ hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020; thành lập 03 đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, tổ chức trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.406 đảng viên, kết nạp 272 đảng viên mới, chuyển chính thức 313 đảng viên; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 49 cán bộ lãnh đạo quản lý.

Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017: Phân loại tổ chức cơ sở Đảng: Trong sạch vững mạnh: 28/54, đạt tỷ lệ 51,85% (trong đó trong sạch vững mạnh tiêu biểu: 06 đơn vị); hoàn thành tốt nhiệm vụ: 23/54, đạt tỷ lệ 42,6%; hoàn thành nhiệm vụ 02/54, đạt tỷ lệ 3,7%; yếu kém 01/54, đạt tỷ lệ 1,85%. Phân loại đảng viên: Tổng số đảng viên của toàn đảng bộ là 8.636 đồng chí. Trong đó, miễn sinh hoạt là 1.256 đồng chí, được đánh giá 7.228 đồng chí. Kết quả như sau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 6.273/7228 đồng chí, chiếm 86,79% (trong đó có 873 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); hoàn thành nhiệm vụ: 923/7228 đồng chí, chiếm 12,77%; không hoàn thành nhiệm vụ: 32/7228 đồng chí, chiếm 0,44%.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy

tặng giấy khen và cờ cho các Chi bộ, Đảng bộ tại Hội nghị Tổng kết

Công tác Xây dựng Đảng năm 2017

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường. Trong năm, kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 03 tổ chức và 17 đảng viên; giám sát chuyên đề 09 tổ chức và 08 đảng viên; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra 04 tổ chức và việc thi hành kỷ luật trong đảng 06 tổ chức; kiểm tra công tác thu, chi tài chính đảng đối với 05 tổ chức; kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí với 22 tổ chức; giải quyết 03 đơn tổ cáo; giải quyết khiếu nại, kỷ luật 01 trường hợp; thi hành kỷ luật và tham mưu giúp cấp ủy thi hành kỷ luật 02 tổ chức, 53 đảng viên.

 Công tác dân vận từ huyện đến cơ sở có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội;  tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động như: Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo”…Thực hiện hiệu quả Đề án “nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Thường Tín; tăng cường chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tôn giáo, tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 05 phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ 2012 – 2017; tổ chức thành công giao ban Cụm thi đua của Ban Dân vận thành phố tại huyện.

Ngày 30/12/2017, tại Hội trường Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; trao tặng giấy khen cho 6 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 16 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, Dân vận và Văn phòng cấp ủy; Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố tặng cờ thi đua.

Ngọc Lâm