Tin tức khác

Huyện Thường Tín triển khai tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện

Theo kế hoạch từ ngày 10/9 - 10/10/2022, Trạm chăn nuôi và thú y huyện Thường Tín phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng vắc xin Đợt 2 cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện.

Kiểm tra vắc xin trước khi tiêm cho đàn gia súc, gia cầm

Theo thống kê, toàn huyện Thường Tín hiện có khoảng trên 1 triệu con gia súc, gia cầm được nuôi tại các hộ và trang trại. Tính đến thời điểm này, Trạm chăn nuôi và thú y huyện đã chỉ đạo đội ngũ nhân viên chăn nuôi thú y tại các xã đã tiến hành tiêm phòng vắc xin bệnh Lở mồm, long móng cho 2.175 con trâu bò (đạt 60%); 3.800 con lợn (đạt 85%); tiêm dịch tả Nhật cho lợn 88% và vắc xin phòng bệnh tai xanh cho lợn 84%. Số lượng gia cầm đã tiêm phòng cúm gia cầm được trên 800.000 con. Trong các ngày tiếp theo, nhân viên chăn nuôi thú y tại các xã sẽ tiếp tục thực hiện việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Nhân viên chăn nuôi thú y tiêm phòng vắc xin

cho đàn gia súc, gia cầm

Tiêm phòng vắc xin là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần ngăn chặn và khống chế có hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm, tai xanh lợn và một số bệnh truyền nhiễm khác. Tiến tới thanh toán một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển, ổn định và đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm. Nâng cao trách nhiệm, nhận thức và kiến thức cho cộng đồng đặc biệt người chăn nuôi về công tác tiêm phòng vắc xin để chủ động phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Hoài Thu