Tin tức khác

Thường Tín hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nhằm tạo cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan để lựa chọn những người thực sự xứng đáng vào danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Từ ngày 24/3 đến 13/4/2021, ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Theo báo cáo của UBMTTQ huyện, các địa phương trong huyện đã tổ chức được 179 hội nghị lấy ý kiến cử tri. Theo đó danh sách lấy ý kiến cử tri nơi cư trú tại các xã, thị trấn đối với người ứng cử đại biểu HĐND Thành Phố có 1 người; Đại biểu HĐND huyện 67 người; Đại biểu HĐND xã, thị trấn 1478 người. Để đảm bảo việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp được thuận lợi, Ủy ban MTTQ huyện Thường Tín đã yêu cầu Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với UBND cùng cấp bố trí vị trí tổ chức hội nghị phù hợp; đảm bảo thành phần cử tri để phát huy tinh thần dân chủ và lắng nghe được ý kiến của nhân dân. Đến thời điểm này, 100% các địa phương trên địa bàn huyện đã hoàn thành tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Ảnh: Đông đảo cử tri tham gia hội nghị

Tại các hội nghị lấy ý kiến cử tri, sau khi nghe tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tiểu sử tóm tắt quá trình công tác và báo cáo ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cơ bản các ý kiến nhận định: các đại biểu ứng cử HĐND các cấp lần này là những cá nhân tiêu biểu về đạo đức, nhân cách, có nhiều đóng góp cho cơ quan, đơn vị, địa phương, liên hệ mật thiết với Nhân dân. Các cử tri tín nhiệm cao đối với các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cử tri Nguyễn Văn Hà – Đội 4 xã Tự Nhiên bày tỏ: Tôi thấy tất cả các đồng chí trong danh sách giới thiệu đều đảm bảo năng lực, phẩm chất, đạo đức và uy tín trách nhiệm. Cử tri chúng tôi được phát huy quyền đóng góp ý kiến, lựa chọn đại biểu đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của mình trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Hoàng Văn Thành – Chủ tịch MTTQ xã Thống Nhất cho biết: Đến thời điểm này 5/5 thôn trên địa bàn xã đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cử tri tại các khu dân cư đều nhất trí cao đối với các ứng viên ứng cử HĐND nhiệm kỳ tới. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử ở các hội nghị khu dân cư, tuyên truyền trực quan và trên hệ thống truyền thanh để cử tri thấy rõ tầm quan trọng của Ngày hội bầu cử sắp tới.

Với sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, các bước, trình tự thủ tục về công tác bầu cử trên địa bàn huyện Thường Tín đang diễn ra đúng kế hoạch, quy định, đảm bảo tiến độ, dân chủ, công khai, minh bạch.

Thanh Tân