Tin tức khác

Huyện Thường Tín triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi

UBND huyện Thường Tín vừa triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. Qua đó nhằm tiêu diệt mầm bệnh, ngăn ngừa dịch bệnh phát sinh và lây lan, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Đồng thời tiêu diệt vật chủ trung gian mang mầm bệnh, truyền bệnh cho gia súc, gia cầm. Thời gian bắt đầu từ ngày 1/10 - 20/10/2020.

Ảnh: Nhân viên thú y phun thuốc khử trùng ở cơ sở.

Đối tượng vệ sinh, khử trùng tiêu độc gồm: Khu chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, kinh doanh động vật, nơi tập trung gia súc, gia cầm, bếp ăn tập thể và nơi nguy cơ cao. Các ổ dịch cũ như: Tai xanh, lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm, dịch tả lợn châu Phi... Nơi thu gom rác thải, chất thải trong khu dân cư, bãi rác nơi công cộng, hố ủ phân. Khu vực chôn lấp, xử lý, tiêu hủy động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh.

Trạm chăn nuôi và thú y huyện đã cấp phát 430 lít Bio - Iodine 10%, , 1.160 kg Hankon WS và 1000 lít Glutar do Chi cục Thú y Thành phố hỗ trợ cho các xã, thị trấn. Riêng đối với đường làng, ngõ xóm, các địa phương bố trí kinh phí sử dụng vôi để vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường. Các trại chăn nuôi tập trung, cơ sở ấp nở gia cầm, cơ sở giết mổ, các trang trại chăn nuôi thuộc công ty liên doanh, quốc doanh tự chủ hóa chất để vệ sinh tiêu độc.

 

Để đảm bảo cho tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đạt hiệu quả cao, UBND huyện Thường Tín giao Phòng Kinh tế huyện chủ trì, phối hợp với các ngành chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ của tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc làm vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phun hóa chất; Phân công cán bộ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện vệ sinh, tiêu độc tại các xã, thị trấn đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật, đúng đối tượng. Tiếp nhận, quản lý toàn bộ vỏ lọ, bao bì hóa chất về Trạm Chăn nuôi và Thú y để tổ chức tiêu hủy theo quy định và không gây ô nhiễm môi trường.

 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí, nhân lực tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đảm bảo an toàn, hiệu quả. Cùng với đó, tuyên truyền kế hoạch tổng vệ sinh, tiêu độc trên loa truyền thanh của xã để nhân dân, các hộ chăn nuôi biết và chủ động, tự giác tổng vệ sinh cơ giới sạch sẽ trước khi phun hóa chất. Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đúng kế hoạch, đúng yêu cầu kỹ thuật, có hiệu quả; đảm bảo an toàn cho người và động vật; thu hồi bao bì, vỏ lọ hóa chất sau khi sử dụng bàn giao về Trạm Chăn nuôi và Thú y theo quy định.

Hoài Thu