Tin tức khác

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tuyên truyền miệng

Ngày 18/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc về công tác tuyên truyền miệng bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Thường Tín, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chủ trì.

 

 

Buổi sáng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 9-2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ báo cáo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, công tác tuyển sinh đại học và những định hướng lớn của ngành Giáo dục. Tiếp đó, Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã báo cáo kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy lưu ý, các địa phương cần tập trung tuyên truyền rõ nét 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tiếp tục tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền, lan tỏa giá trị bài viết quan trọng với tiêu đề “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tham mưu cấp ủy Đảng hướng dẫn việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tăng cường báo cáo, giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện; đồng thời, theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc đóng góp vào nội dung dự thảo các văn kiện...

 

Buổi chiều, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Báo cáo 244 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư. Trong đó, tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn và những kinh nghiệm hay của địa phương, đơn vị trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng cung cấp thông tin có định hướng trong thời gian tới; đồng thời, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp đối với cấp ủy Đảng, Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên và các tuyên truyền viên cơ sở.

 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng thời gian tới, đại biểu các địa phương, đơn vị cũng kiến nghị, đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương cần quan tâm tổ chức thêm các cuộc sinh hoạt chuyên đề gắn với trải nghiệm thực tiễn, các hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên các cấp; ưu tiên đầu tư nguồn lực phục vụ công tác đào tạo cán bộ làm công tác tuyên truyền viên. Một số ý kiến cho rằng Ban Tuyên giáo Trung ương cần ban hành tiêu chí cụ thể đánh giá chất lượng báo cáo viên; kịp thời thông tin, định hướng, nhất là đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm đang được dư luận quan tâm để Ban Tuyên giáo cấp cơ sở có căn cứ tuyên truyền.

Ngọc Lâm