Tin tức khác

Trao kinh phí hỗ trợ 11 gia đình trẻ em khó khăn xã Khánh Hà

Ngày 10/9/2020, xã Khánh Hà tổ chức trao kinh phí trợ giúp gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do Tổ chức hỗ trợ trẻ em quốc tế (Holt International Children’s services) tài trợ. Đến dự và trao kinh phí hỗ trợ có đại diện Tổ chức Holt, lãnh đạo Phòng LĐTB&XH huyện, Đảng ủy, UBND xã Khánh Hà và đại diện cha mẹ các cháu học sinh.

Các gia đình trẻ em khó khăn nhận kinh phí hỗ trợ

 Với mục đích giảm bớt khó khăn cho các gia đình trẻ em khó khăn vươn lên trong cuộc sống, Tổ chức Holt đã trao cho kinh phí cho 09 em học sinh 5,3 triệu đồng/gia đình, trao 5,2 triệu đồng cho 01 gia đình và trao 6 triệu đồng cho 01 gia đình, tổng kinh phí hỗ trợ 57,7 triệu đồng, với số tiền được hỗ trợ để giúp cha mẹ các em có thêm kinh phí đầu tư phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần và việc học hành cho con em mình.

Hoạt động hỗ trợ kinh phí cho gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội của Tổ chức hỗ trợ trẻ em quốc tế Holt, là nguồn động viên rất lớn nhằm giảm bớt khó khăn cho các gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Thường Tín.

 

       Tô Quý