Tin tức khác

Thường Tín hoàn thành Đề án cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở

Với mục tiêu xây dựng hệ thống truyền thanh cơ sở theo công nghệ mới, hiện đại, đồng bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân trên địa bàn huyện, trong thời gian qua, huyện Thường Tín đã thực hiện hiệu quả Đề án cải tạo, nâng cấp hệ thống trang thiết bị Đài truyền thanh cơ sở huyện Thường Tín, giai đoạn 2018 – 2020.

Ảnh: Hệ thống loa truyền thanh Đài cơ sở sau khi được nâng cấp

Toàn huyện Thường Tín hiện có 29 đài truyền thanh xã, thị trấn. Đây là kênh thông tin quan trọng của huyện, cũng như của các xã, thị trấn. Thông qua việc tiếp âm, đài truyền thanh các xã, thị trấn đã đưa nhiều thông tin hữu ích đến với người dân. Đặc biệt, trong những ngày cao điểm thực hiện giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19, Đài Truyền thanh cơ sở đã khẳng định được vai trò truyền tải những thông tin liên quan đến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, về những giải pháp phòng, chống dịch... đến tận thôn, xóm, khu dân cư. Điều đó, đã khẳng định được vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở.

Để giải quyết bài toán nâng cao công tác tuyên truyền, trong khi hệ thống truyền thanh cơ sở lại xuống cấp và lạc hậu, không đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới. Ngày 15/12/2017, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc thực hiện Đề án cải tạo, nâng cấp hệ thống trang thiết bị Đài truyền thanh cơ sở huyện Thường Tín, giai đoạn 2018 - 2020.  Để thực hiện Nghị quyết, huyện có rất nhiều các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành thực hiện Đề án.

Huyện đã đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và giải pháp công nghệ cho 29 Đài Truyền thanh cơ sở về phòng máy, thiết bị phụ trợ và thiết bị truyền thanh ngoại vi nhằm đồng bộ, số hóa trong thao tác vận hành, quản lý. Cụ thể đã đầu tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị gồm: máy tăng âm truyền thanh công suất 2000W, hệ thống máy thu sóng FM, bộ trộn âm thanh, bộ máy tính và phần mềm sản xuất các chương trình phát thanh chuyên dụng, hệ thống micro thu thanh; cáp truyền thanh chịu lực, hệ thống loa Toa công suất 30W/1 loa và sử dụng hệ thống cột treo loa chùm, cột Bát Giác và cột Tam Giác… từ đó đảm bảo cho hoạt động phát thanh, tiếp âm Đài Trung ương, Đài Thành phố và Đài huyện.

Ảnh: 100% Đài cơ sở được đầu tư hệ thống phát thanh số

Đến nay, huyện đã hoàn thành đầu tư, nâng cấp đưa vào khai thác sử dụng 29/29 Đài Truyền thanh cơ sở. Sau khi được đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và giải pháp công nghệ, 29 Đài Truyền thanh cơ sở đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, bền vững trong hoạt động. Các Đài cơ sở đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kịp thời thông tin sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương tới các tầng lớp nhân dân. Từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, phát huy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; giúp người dân nắm bắt được thực trạng, định hướng phát triển kinh tế, kiến thức khoa học kỹ thuật để đổi mới tư duy, nâng cao năng lực sản xuất, khai thác có hiệu quả các thế mạnh của địa phương. Cùng với đó, các Đài cũng đã duy trì và tăng thời lượng tiếp âm, phát sóng thường xuyên; xây dựng được các chương trình có nội dung phù hợp với đặc thù của mỗi địa phương, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19, Đài cơ sở đã thực sự phát huy tác dụng và khẳng định được vai trò của mình sau khi được huyện đầu tư, nâng cấp.

Có thể khẳng định rằng, trong thời gian qua, huyện Thường Tín đã thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của HĐND huyện về việc thực hiện Đề án cải tạo, nâng cấp hệ thống trang thiết bị Đài truyền thanh cơ sở, giai đoạn 2018 - 2020. Thông qua đó, đã phát huy được hiệu quả của Đề án, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp. Từ đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng huyện Thường Tín ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Diệu Hương