Tin tức khác

Thường Tín triển khai kế hoạch tổ chức diệt chuột vụ mùa năm 2020

Chiều ngày 02/07/2020, tại hội trường Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, Phòng Kinh tế huyện phối hợp với Trạm bảo vệ thực vật huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức diệt chuột vụ mùa năm 2020 tới các đồng chí là Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp, nhân viên trồng trọt, bảo vệ thực vật và khuyến nông các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Nhằm mục đích giảm mật độ, số lượng chuột gây hại đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do chuột gây ra, bảo vệ năng suất, chất lượng, sản phẩm các loại cây trồng và nông sản, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái. Đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn dân đối với công tác diệt chuột, hình thành phong trào diệt chuột thường xuyên, đồng loạt ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện. Theo kế hoạch, thời gian triển khai diệt chuột vụ mùa năm 2020 tập trung từ ngày 5/7/2020 đến ngày 11/7/2020. Các biện pháp diệt chuột chủ yếu như: Biện pháp thủ công là dùng các loại bẫy bán nguyệt, bẫy sập, bẫy lật, bẫy dính, đào hang, hun khói; biện pháp hóa học là sử dụng các loại thuốc ít độc hại đối với người và gia súc, gia cầm; biện pháp sinh học: Bảo vệ và nhân nuôi các thiên địch của chuột như rắn, chim, cú .v.v. để chúng tiêu diệt chuột.

Ngay sau hội nghị, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện đã cấp phát 236 kg thuốc sinh học KatK 2% DP cho các xã, thị trấn tập trung đặt bả vào tuần lễ diệt chuột vụ mùa năm 2020.

                                                     Thu Hậu