Tin tức khác

HĐND huyện Thường Tín nâng cao hiệu quả công tác giám sát

Những năm qua, HĐND huyện Thường Tín luôn chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trọng tâm là tăng cường hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án của Thành phố, huyện, những vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị…

Xuất phát từ quan điểm hoạt động giám sát và giám sát chuyên đề là một trong những chức năng chính góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Hàng năm, HĐND huyện đều căn cứ vào chương trình hoạt động toàn khóa đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để xây dựng kế hoạch giám sát theo các chuyên đề. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả các đợt giám sát, ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch giám sát và xác định rõ thời gian, địa điểm, nội dung giám sát của từng chuyên đề. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện thống nhất nội dung, chương trình giám sát, tiến hành các bước chuẩn bị để các đợt giám sát theo đúng kế hoạch. Trước khi tổ chức giám sát, các đoàn giám sát đều xây dựng kế hoạch, tập hợp tài liệu và các văn bản pháp luật liên quan để các thành viên nghiên cứu trước; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng giám sát gửi báo cáo bằng văn bản về HĐND trước để các thành viên nghiên cứu.

 

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng các cuộc giám sát nên hoạt động giám sát luôn có chất lượng cao góp phần giải quyết nhiều vấn đề còn vướng mắc ở cơ sở nhận được sự đồng tình của đông đảo cử tri trong huyện. Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện Thường Tín đã tổ chức giám sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện; việc thực hiện pháp luật về trật tự xây dựng; giám sát công tác phòng cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 3 xã: xã Duyên Thái, xã Ninh Sở, xã Hà Hồi; việc thực hiện phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện thi công một số dự án, đầu tư xây dựng cơ bản. Giám sát, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; quan tâm lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân trên địa bàn huyện, đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng sớm giải quyết những vấn đề búc xúc của nhân dân. Qua đó, đề ra các quyết sách nhằm đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thường trực HĐND huyện triển khai giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã giao từ đầu năm theo Nghị quyết của HĐND, qua đó xem xét kiến nghị với UBND huyện, các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao chậm tiến độ, chưa đảm bảo theo kê hoạch đê ra.

 

Đồng thời, tiến hành giám sát thông qua các báo cáo về Công tác chính sách an sinh xã hội trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công tác tuyển và gọi công dân nhập ngũ; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, triển khai kế hoạch sản xuất, chăm sóc, thu hoạch vụ Xuân, sản xuất vụ mùa năm 2018; công tác giao thông, phòng chống lụt bão úng; Công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn và tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện và các xã, thị trấn về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018.

 

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế và Ban Pháp chế HĐND huyện tổ chức nhiều cuộc giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ KT-XH năm 2018; Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Công tác văn hóa và thông tin, Công tác đầu tư xây dựng cơ bản; Tiến độ hỗ trợ xây, sửa nhà hộ nghèo trên địa bàn huyện theo Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công tác bồi thường GPMB; Công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Ban Pháp chế HĐND huyện cũng xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với Phòng Tư pháp huyện, xã Khánh Hà, xã Hồng Vân,…

 

Song song với hoạt động giám sát, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, mở rộng tiếp xúc đến thôn, cụm dân cư... đa dạng các hình thức tiếp xúc, để đại biểu HĐND nắm được nhiều thông tin, trước và sau kỳ họp, đồng thời cừ tri phản ánh được những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề cử tri bức xúc cần được giải quyết. Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri các Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp đã tiếp thu và trả lời và gửi đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền. Công tác tiếp xúc cử tri được thông báo rộng rãi, đảm bảo công khaỉ, dân chủ, đúng luật, phát huy được vai trò trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp và cử tri, đồng thời góp phần tích cực trong việc nắm thông tin, xây dựng các chương trình kiểm tra, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Có thể khẳng định rằng, việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động mà trọng tâm là tăng cường công tác giám sát ở cơ sở của HĐND huyện Thường Tín đã đem lại nhiều kết quả đáng khích lệ. HĐND huyện đã bám sát và đôn đốc thực hiện các đề xuất kiến nghị, giải pháp thực hiện sau giám sát các vụ việc nảy sinh của đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân địa phương.

Trường Giang