KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết đinh công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện, xã, thị trấn
Ngày đăng 11/08/2020 | 16:25  | View count: 63

Xem chi tiết: 3495/QĐ-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh