KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín
Ngày đăng 05/06/2020 | 10:21  | View count: 310

 

UBND huyện vừa ban hành thông báo số 246/TB-UBND về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín.

 

Theo đó, huyện đã công khai 217 Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện, trong đó 212 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện; 05 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

 

UBND huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thuận tiện trong việc giải quyết TTHC. 

Văn phòng

 

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh