KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 05/05/2020 | 10:31  | View count: 380

Xem chi tiết: 1771/QĐ-UBND

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh