KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thông báo công khai Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín
Ngày đăng 18/03/2020 | 18:49  | View count: 363

 

Ngày 18/3/2020, UBND huyện có thông báo số 105/TB-UBND về việc công khai Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín. 

 

Theo đó, UBND huyện thông báo công khai 220 TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện, trong đó: 215 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện; 05 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh