KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thường Tín đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước năm 2020
Ngày đăng 29/03/2020 | 23:19  | View count: 136

 

Ngày 26/02, UBND huyện Thường Tín ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020.

 

Theo đó, 100% các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền CCHC hoặc lồng ghép nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong Kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị; đồng thời, tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2020 của huyện. 100% các văn bản về CCHC, thông tin về hoạt động CCHC của UBND huyện, của các xã, thị trấn được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của huyện; trên trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn sau khi được triển khai và tích hợp trên cổng thông tin điện tử của huyện.
 
Đồng thời, 100% VBQPPL do HĐND huyện, UBND huyện ban hành; Quyết định công bố TTHC được cập nhật, công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện. 100% các trường THCS, THPT trên địa bàn huyện được thông tin, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của Thành phố. Kịp thời thông tin các mô hình mới của huyện như: Mô hình kết hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến với hoạt động của tủ sách cơ sở thí điểm tại 29 tủ sách của 29 xã, thị trấn; Mô hình của UBND xã Minh Cường thực hiện việc trả kết quả TTHC tại nhà đối với một số TTHC như: Khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn; UBND xã Hồng Vân giao công chức chủ động nhắn tin thông báo kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức cá nhân đến nhận, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC...
 
Chú trọng thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Kịp thời phản ánh kiến nghị loại bỏ TTHC, quy định hành chính gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức, tập trung ở các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, du lịch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị, đường bộ, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng, xuất bản, báo chí, viễn thông, văn hóa, thể thao...
 
Tổ chức tọa đàm, phóng sự về CCHC và dịch vụ công trực (phát thanh, trực tuyến), tập trung tuyên truyền về việc giải quyết hồ sơ hành chính của cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kiểm tra việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, quy định liên quan đến công tác tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, ứng dụng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích...
 
Phòng Nội vụ

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh