KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện Thường Tín
Ngày đăng 02/03/2020 | 23:00  | View count: 751

Ngày 6/3/2020, UBND huyện Thường Tín ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định nhiệm vụ , quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện.

 

Theo đó, UBND huyện Thường Tín thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (gọi chung là Bộ phận Một cửa) thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Thường Tín

 

Bộ phận Một cửa huyện chịu sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện. Bộ phận Một cửa huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

 

Cơ cấu tổ chức Bộ phận Một cửa huyện Thường Tín gồm: Bộ phận Một cửa huyện do lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Trưởng bộ phận; Công chức làm việc tại Bộ phận một cửa huyện là công chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện do cơ quan chuyên môn cử, được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

 

Trụ sở đặt tại số 9 phố Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Văn phòng HĐND và UBND huyện bảo đảm và quản lý trụ sở, trang thiết bị, máy móc, phần mềm ứng dụng, hệ thống mạng tại Bộ phận Một cửa huyện.

Văn phòng

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh