KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại xã Dũng Tiến

Ngày đăng 04/08/2022 | 10:30 PM  | View count: 218
Ngày 4/8/2022, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính huyện đã kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại xã Dũng Tiến.

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại xã Văn Bình, Duyên Thái và Thị trấn Thường Tín.

Ngày đăng 25/05/2022 | 10:38 PM  | View count: 91
Trong ngày 24/5/2022, Đoàn Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của UBND huyện do đồng chí Nguyễn Tiến Thuật, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành...

Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại 7 xã

Ngày đăng 13/05/2022 | 10:43 PM  | View count: 65
Thực hiện kế hoạch số 06/KH-UBND của UBND huyện về kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2022. Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính huyện đã thực hiện kiểm tra...

Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục trung học

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:53 PM  | View count: 124
  Xem chi tiết: 1543/QĐ-UBND

Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:43 PM  | View count: 124
  UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện...

Triển khai khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với việc sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thường Tín năm 2022.

Ngày đăng 08/05/2022 | 10:46 AM  | View count: 208
Ngày 5/5/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 143/KH-SNV về việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với việc sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thường Tín năm 2022.

Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 01/04/2022 | 09:37 PM  | View count: 183
  UBND huyện vừa có thông báo số 90 /TB-UBND  về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/03/2022 | 10:36 PM  | View count: 288
  UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành;...

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện

Ngày đăng 20/01/2022 | 10:07 AM  | View count: 54
  Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2022 Xem chi tiết: 06/KH-UBND

Tích cực rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Thường Tín

Ngày đăng 20/01/2022 | 10:04 AM  | View count: 55
UBND huyện vừa có kế hoạch số 05/KH-UBND  rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Thường...

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2022

Ngày đăng 20/01/2022 | 09:52 AM  | View count: 51
  Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, mục tiêu,...

Kế hoạch Công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2022

Ngày đăng 19/01/2022 | 09:43 AM  | View count: 57
Nhằm đảm bảo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao...

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày đăng 17/11/2021 | 11:33 PM  | View count: 253
Ngày 17/11/2021, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho cán bộ lãnh...

Thường Tín tham dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 04/11/2021 | 11:22 PM  | View count: 189
Sáng 04/11, Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện có Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác...

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ ĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 15/10/2021 | 10:37 PM  | View count: 49
  Quyết định 4323/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ:...

Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín.

Ngày đăng 15/09/2021 | 10:54 PM  | View count: 131
UBND huyện vừa có thông báo số 182/TB-UBND Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín.

Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín.

Ngày đăng 15/09/2021 | 08:50 AM  | View count: 275
  UBND huyện vừa có thông báo số 182/TB-UBND về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín....

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh