KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 12/06/2021 | 09:57 PM  | View count: 34
  UBND huyện vừa có văn bản số 97/TB-UBND về việc Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín. Theo ...

Thông báo công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 17/03/2021 | 10:08 PM  | View count: 24
    Xem chi tiết: 43/TB-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp

Ngày đăng 24/10/2020 | 04:09 PM  | View count: 233
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 18/08/2020 | 04:15 PM  | View count: 448
  Xem chi tiết: 3632/QĐ-UBND

Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 07/06/2020 | 03:18 PM  | View count: 581
UBND huyện vừa có thông báo số 246/TB-UBND về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín....

Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:21 AM  | View count: 557
  UBND huyện vừa ban hành thông báo số  246/TB-UBND  về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện...

Thông báo công khai Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 18/03/2020 | 06:49 PM  | View count: 611
  Ngày 18/3/2020, UBND huyện có thông báo số 105/TB-UBND về việc công khai Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của...

Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 02/03/2020 | 11:00 PM  | View count: 1976
Ngày 6/3/2020, UBND huyện Thường Tín ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định nhiệm vụ , quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện.

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2020

Ngày đăng 16/01/2020 | 02:27 PM  | View count: 1029
  Xem chi tiết: 12/UBND-VP

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Thường Tín

Ngày đăng 10/01/2020 | 02:12 PM  | View count: 1169
  Xem chi tiết: 10/KH-UBND  

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh