KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện

Ngày đăng 03/09/2019 | 09:20 AM  | View count: 98
  Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện: 4658/QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 24/08/2019 | 09:11 AM  | View count: 184
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; Danh mục thủ tục hành chính liên thông...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/08/2019 | 05:01 PM  | View count: 58
Ngày 08/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Quyết định công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng

Ngày đăng 21/08/2019 | 04:56 PM  | View count: 55
  UBND huyện vừa ban hành Quyết định số 4263/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây...

Bãi bỏ 34 TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng 21/07/2019 | 06:16 PM  | View count: 103
Ngày 19/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngày đăng 26/04/2019 | 06:35 PM  | View count: 637
Ngày 26/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thường Tín năm 2019

Ngày đăng 24/04/2019 | 05:56 PM  | View count: 85
  Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thường Tín năm 2019. Xem chi tiết: 67/TB-UBND

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND cấp huyện,UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/04/2019 | 06:30 PM  | View count: 593
Ngày 19/4/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1898/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/04/2019 | 06:33 PM  | View count: 543
Ngày 18/03/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục...

Công bố Danh mục TTHC, TTHC bãi bỏ thuộc lĩnh vực Sở Văn hóa và Thể thao

Ngày đăng 27/02/2019 | 06:06 PM  | View count: 93
Ngày 27/02, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính...

Công bố Danh mục TTHC của Sở KH&ĐT, Sở GTVT và UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Ngày đăng 16/08/2018 | 10:29 AM  | View count: 285
Ngày 20/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4214/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội; UBND cấp...

Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/08/2018 | 02:17 PM  | View count: 851
Ngày 12/6/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3542/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh