KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày đăng 17/11/2021 | 11:33 PM  | View count: 47
Ngày 17/11/2021, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho cán bộ lãnh...

Thường Tín tham dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 04/11/2021 | 11:22 PM  | View count: 11
Sáng 04/11, Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện có Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác...

Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 12/06/2021 | 09:57 PM  | View count: 153
  UBND huyện vừa có văn bản số 97/TB-UBND về việc Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín. Theo ...

Thông báo công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 17/03/2021 | 10:08 PM  | View count: 109
    Xem chi tiết: 43/TB-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp

Ngày đăng 24/10/2020 | 04:09 PM  | View count: 307
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 18/08/2020 | 04:15 PM  | View count: 603
  Xem chi tiết: 3632/QĐ-UBND

Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 07/06/2020 | 03:18 PM  | View count: 733
UBND huyện vừa có thông báo số 246/TB-UBND về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín....

Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:21 AM  | View count: 703
  UBND huyện vừa ban hành thông báo số  246/TB-UBND  về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện...

Thông báo công khai Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 18/03/2020 | 06:49 PM  | View count: 798
  Ngày 18/3/2020, UBND huyện có thông báo số 105/TB-UBND về việc công khai Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của...

Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 02/03/2020 | 11:00 PM  | View count: 2537
Ngày 6/3/2020, UBND huyện Thường Tín ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định nhiệm vụ , quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện.

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh