KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và nội dung thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Ngày đăng 18/08/2020 | 04:15 PM  | View count: 36
  Xem chi tiết: 3632/QĐ-UBND

Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 07/06/2020 | 03:18 PM  | View count: 194
UBND huyện vừa có thông báo số 246/TB-UBND về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín....

Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:21 AM  | View count: 229
  UBND huyện vừa ban hành thông báo số  246/TB-UBND  về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện...

Thường Tín đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước năm 2020

Ngày đăng 29/03/2020 | 11:19 PM  | View count: 98
  Ngày 26/02, UBND huyện Thường Tín ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Cải cách hành...

Thông báo công khai Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 18/03/2020 | 06:49 PM  | View count: 280
  Ngày 18/3/2020, UBND huyện có thông báo số 105/TB-UBND về việc công khai Thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của...

Thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 02/03/2020 | 11:00 PM  | View count: 505
Ngày 6/3/2020, UBND huyện Thường Tín ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định nhiệm vụ , quyền hạn, cơ cấu tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC UBND huyện.

Kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2020

Ngày đăng 16/01/2020 | 02:27 PM  | View count: 624
  Xem chi tiết: 12/UBND-VP

Kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Thường Tín

Ngày đăng 10/01/2020 | 02:12 PM  | View count: 755
  Xem chi tiết: 10/KH-UBND  

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/11/2019 | 11:10 AM  | View count: 143
Ngày 12/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6547/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/11/2019 | 09:44 AM  | View count: 136
Ngày 07/11/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 6229/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải...

Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Ngày đăng 06/11/2019 | 10:36 AM  | View count: 149
UBND Thành phố vừa ban hành quyết định Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc...

Thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 01/09/2019 | 02:58 PM  | View count: 815
UBND huyện Thường Tín vừa có Thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. ...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh