KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục trung học

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:53 PM  | View count: 36
  Xem chi tiết: 1543/QĐ-UBND

Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày đăng 13/05/2022 | 02:43 PM  | View count: 44
  UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 1535/QĐ-UBND về việc Công bố 02 TTHC lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện...

Triển khai khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với việc sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thường Tín năm 2022.

Ngày đăng 08/05/2022 | 10:46 AM  | View count: 66
Ngày 5/5/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 143/KH-SNV về việc khảo sát, lấy ý kiến của người dân, tổ chức đối với việc sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thường Tín năm 2022.

Thông báo về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 01/04/2022 | 09:37 PM  | View count: 104
  UBND huyện vừa có thông báo số 90 /TB-UBND  về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/03/2022 | 10:36 PM  | View count: 142
  UBND Thành phố Hà Nội vừa có quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành;...

Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện

Ngày đăng 20/01/2022 | 10:07 AM  | View count: 0
  Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện năm 2022 Xem chi tiết: 06/KH-UBND

Tích cực rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Thường Tín

Ngày đăng 20/01/2022 | 10:04 AM  | View count: 1
UBND huyện vừa có kế hoạch số 05/KH-UBND  rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Thường...

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2022

Ngày đăng 20/01/2022 | 09:52 AM  | View count: 0
  Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện về ý nghĩa, mục tiêu,...

Kế hoạch Công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Thường Tín năm 2022

Ngày đăng 19/01/2022 | 09:43 AM  | View count: 0
Nhằm đảm bảo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao...

Tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Ngày đăng 17/11/2021 | 11:33 PM  | View count: 203
Ngày 17/11/2021, UBND huyện Thường Tín tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho cán bộ lãnh...

Thường Tín tham dự tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Ngày đăng 04/11/2021 | 11:22 PM  | View count: 112
Sáng 04/11, Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện có Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác...

Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín.

Ngày đăng 15/09/2021 | 10:54 PM  | View count: 80
UBND huyện vừa có thông báo số 182/TB-UBND Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín.

Về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín.

Ngày đăng 15/09/2021 | 08:50 AM  | View count: 194
  UBND huyện vừa có thông báo số 182/TB-UBND về việc công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín....

Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 12/06/2021 | 09:57 PM  | View count: 254
  UBND huyện vừa có văn bản số 97/TB-UBND về việc Công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín. Theo ...

Thông báo công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 10/06/2021 | 09:10 AM  | View count: 230
  UBND huyện Thường Tín thông báo công khai 248 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín, trong...

Thông báo công khai TTHC thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện Thường Tín

Ngày đăng 17/03/2021 | 10:08 PM  | View count: 203
    Xem chi tiết: 43/TB-UBND

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp

Ngày đăng 24/10/2020 | 04:09 PM  | View count: 418
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi...

  Phóng sự ảnh

  Thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh