thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thư kêu gọi đầu tư xây dựng mở rộng chợ gia cầm Hà Vỹ giai đoạn II

Ngày đăng 11/09/2019 | 04:19 PM  | View count: 432
  UBND huyện kính gửi các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đủ năng lực đầu tư xây dựng mở rộng chợ gia cầm Hà...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nguyễn Trãi, Tân Minh và Thắng Lợi

Ngày đăng 19/06/2019 | 05:23 PM  | View count: 2947
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thư kêu gọi đầu tư dự án thành lập Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Thường Tín

Ngày đăng 12/06/2019 | 09:21 AM  | View count: 739
  UBND huyện Thường Tín kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp...

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất vị trí tại khu KĐV xã Nguyễn Trãi

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:14 AM  | View count: 1233
Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất vị trí tại khu KĐV xã Nguyễn Trãi. Trung tâm phát...

Thông báo mời đơn vị tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 02/01/2019 | 04:44 PM  | View count: 1282
Xem chi tiết tại đây

Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với các thửa đất xã Tiền Phong

Ngày đăng 03/05/2018 | 05:24 PM  | View count: 1925
Trung tâm Phát triển quỹ đất Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với các thửa đất xã Tiền Phong Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 3/5/2018 đến...

Thông báo và hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình và thị trấn Thường Tín

Ngày đăng 02/10/2017 | 10:01 AM  | View count: 1519
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa ...

Thông báo mời tham gia đấu giá các xã: Tân Minh, Văn Bình, Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Ninh Sở, thị trấn Thường Tín huyện Thường Tín.

Ngày đăng 20/04/2017 | 03:29 PM  | View count: 1007
UBND huyện Thông báo mời tham gia đấu giá các xã: Tân Minh, Văn Bình,  Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Ninh Sở, thị trấn...