thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hiền Giang và Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.
Ngày đăng 14/06/2021 | 09:30  | View count: 715

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại xã Thắng Lợi và xã Hiền Giang, huyện Thường Tín.

 

 

Hồ sơ đăng ký thể hiện đầy đủ các tiêu chí theo bảng tiêu chuẩn đánh giá kèm theo Thông báo 97/TB-UBND

 

Thời hạn nộp: trước 16 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2021.

 

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội. Điện thoại: 02433.234.277