thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo kêu gọi đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Lê Lợi, Nguyễn Trãi
Ngày đăng 01/03/2021 | 14:28  | View count: 956

 

Thông báo kêu gọi đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Lê Lợi, Cụm công nghiệp Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. 

Địa điểm tiếp nhận: Phòng Kinh tế huyện Thường Tín. Điện thoại liên hệ 0243.853225

Thời gian: Từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 31/3/2021.

Xem chi tiết: 30/TB-UBND