thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thư kêu gọi đầu tư dự án thành lập Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Thường Tín
Ngày đăng 12/06/2019 | 09:21  | View count: 840

 

UBND huyện Thường Tín kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có nhu cầu, khả năng và năng lực thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đến liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký chủ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Hòa Bình, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

 

* Thông tin chung dự án:

- Cụm Công nghiệp làng nghề Hòa Bình;

- Diện tích: khoảng 7,04 ha;

- Vị trí: Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội;

...

Cổng TTĐT huyện đăng tải chi tiết nội dung Thư kêu gọi đầu tư để các đơn vị tham gia thực hiện dự án