thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo đấu giá khu đất L27
Ngày đăng 02/12/2020 | 17:31  | View count: 3174

Xem Chi tiết hồ sơ đấu giá: Khu L27

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội. Điện thoại: 024.33553358.

2. Đơn vị được giao thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín, địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.33762600.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá.

3.1. Tài sản đấu giá.

   Quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất cả lô tại khu đất ký hiệu L.27 (đô thị số 1) thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích khu đất L.27 là 32.826,9m2 trong đó có 13.619,7m2 đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở  và 19.207,2m2 đất để làm được giao thông, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hành lang an toàn giao thông.

* Thông tin chi tiết về dự án như sau:

3.1.1. Vị trí, ranh giới khu đất L.27.

Khu đấu giá L.27 giới hạn bởi các mốc M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15 xác định tại Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH-04 kèm theo quy hoạch chi tiết các khu K1, K3, K4 thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần tài nguyên và môi trường Hà Nam lập năm 2017, được UBND huyện Thường Tín phê duyệt tại Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 26/12/2017; Sở tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 24/7/2020.

- Phí Bắc: Giáp đường tỉnh 427.

- Phía Đông: Giáp trụ sở các cơ quan: Bảo hiểm xã hội huyện Thường Tí, Trung tâm thủy lợi đồng bằng bắc bộ và Trường THCS Nguyễn Trãi A. (Phần đất phía đông dự án được quy hoạch là đường trục giao thông chính của thị trấn - đường Khoa Bảng có mặt cắt quy hoạch rộng 33m giáp với 03 cơ quan nêu trên).

- Phía Tây: Giáp khu dân cư tập thể Bệnh viện huyện Thường Tín và đất nông nghiệp (đã được quy hoạch là đất cây xanh, thể thao và đường tầu điện đã được thỏa thuận chuyên ngành).

- Phía Nam: Giáp kênh thủy lợi và đất nông nghiệp (phần phía Nam dự án được quy hoạch là đường giao thông - đường Trung Thành có mặt cắt quy hoạch rộng 18m).

3.1.2. Hình thức sử dụng đất.

+ Đối với 13.619,7m2 đất để đấu giá quyền sử dụng đất ở: Hình thức sử dụng đất: Đối với UBND huyện Thường Tín được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

+ Đối với 19.207,2m2 đất để làm được giao thông, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hành lang an toàn giao thông: Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Tổ chức trúng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm xây dựng đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo quy hoạch được duyệt, sau đó bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

3.1.3. Thông tin về các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng khu đất L.27.

STT

Chứng năng sử dụng đất

Ký hiệu

Diện tích

(m2)

Diện tích sàn

(m2)

Mật độ xây dựng

(%)

Tầng cao công trình

Dân số

(người)

Ghi chú

1

Đất ở liền kề

OM.20

1.630,1

6.520,4

70÷90

4÷6

63

Đất đưa ra đấu giá

2

Đất ở liền kề

OM.24

1.715,8

6.863,2

70÷90

4÷6

74

3

Đất ở liền kề

OM.25

1.522,1

6.088,4

70÷90

4÷6

74

4

Đất ở liền kề

OM.26

2.957,6

11.830,4

70÷90

4÷6

126

5

Đất ở liền kề

OM.27

2.939,2

11.756,8

70÷90

4÷6

126

6

Đất ở liền kề

OM.28

2.854,9

11.419,6

70÷90

4÷6

126

7

Đất làm đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hành lang giao thông

 

19.207,2

 

 

 

 

Đất không đấu giá

 

Tổng cộng

 

32.826,9

 

 

 

 

 

3.1.4. Về hạ tầng kỹ thuật khu đất L.27.

 Khu đất đã được UBND huyện Thường Tín (Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín) hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

3.1.5. Về kết nối mạng lưới giao thông.

Khu đất L.27 phía Bắc giáp đường tỉnh 427 kết nối với đường quốc lộ 1A; phía Đông dự án quy hoạch tuyến đường có mặt cắt rộng 33m là đường trục chính cua thị trấn; phía Nam dự án quy hoạch tuyến đường Trung Thành có mặt cắt rọng 18m; phía Tây dự án là tuyến đường sắt trên cao đã được thỏa thuận chuyên ngành. Cùng với hệ thống giao thông nội bộ được quy hoạch đồng bộ hiện đại của dự án.

3.1.6. Về cấp thoát nước.

- Hệ thống cấp nước từ nhà máy nước Thị trấn được đầu tư xây dựng đi qua vị trí dự án, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu sử dụng của người dân đến định cư tại khu đất.

- Hệ thống thoát nước: Nhà đầu tư trúng đấu giá triển khai dự án sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sẽ thực hiện đấu nối đến hệ thống thoát nước của thị trấn hiện có theo quy hoạch.

3.1.7. Về cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc.

 Hệ thống cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc đã được đầu tư đầy đủ đến khu vực dự án. Nhà đầu tư trúng đấu giá triển khai dự án sẽ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án và sẽ phối hợp với đơn vị quản lý chuyên ngành thực hiện đấu nối với hệ thống cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc với hạ tầng điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc hiện có ngoài phạm vi dự án, đảm bảo các tiêu chuẩn và phục vụ tốt cho nhân dân đến sinh sống.

3.2. Giá khởi điểm.

Giá khởi điểm của vòng đấu giá 1:  Là giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng ô đất theo Quyết định số 5277/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất ký hiệu L.27 (đô thị số 1) thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội là 23.848.000đ/m2 (Hai mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi tám nghìn đồng một mét vuông).

Giá khởi điểm vòng đấu giá 2 trở đi: Bằng giá trả hợp lệ cao nhất tại vòng đấu giá trước liền kề. Trường hợp tại vòng đấu giá trước liền kề mà tất cả Nhà đầu tư đều trả bằng giá khởi điểm của vòng đấu, thì giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp liền kề bằng giá khởi điểm của vòng đấu giá trước liền kề cộng thêm 01 bước giá.

3.3. Tiền đặt trước.

Tiền đặt trước để tham gia đấu giá là 64.500.000.000đ (Sáu mươi tư tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

3.4. Bước giá.

Bước giá áp dụng chung cho các vòng đấu giá là 200.000đ/m2 (Hai trăm nghìn đồng một mét vuông).

3.5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là 3.000.000đ/hồ sơ (Ba triệu đồng một hồ sơ). Tiền bán hồ sơ không hoàn trả trong mọi trường hợp, trừ trường hợp không tổ chức cuộc đấu giá theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tham khảo hố sơ mời đấu giá.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 02/12/2020 đến 17h00' ngày 18/12/2020 tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính tới trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội từ ngày 02/12/2020 đến 17h00' ngày 18/12/2020. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản không nhận hồ sơ tham gia đấu giá sau 17h00' ngày 18/12/2020.

- Tham khảo hồ sơ mời đấu giá: Khách hàng có thể tham khảo hồ sơ mời đấu giá tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín, Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Thường Tín.

5. Đi thăm thực địa khu đất đấu giá.

            Khách hàng có thể tự đi xem thực địa khu đất đấu giá hoặc tham gia buổi xem thực địa do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín tổ chức vào các ngày 14/12/2020 và 15/12/2020. Khách hàng có nhu cầu tham gia buổi đi xem thực địa phải có mặt tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín vào hồi 8h30 các ngày để cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín đưa xuống khu đất đấu giá xem thực địa. Khách hàng tự bố trí phương tiện đi lại.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/12/2020 đến 17h00' ngày 18/12/2020. Nếu khách hàng có nhu cầu nộp tiền đặt trước ngoài khoảng thời gian trên thì liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn, phục vụ.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản như sau:

Đơn vị hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Tài khoản số: 28910009279999 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ngọc Khánh Hà Nội.

  Nội dung nộp tiền: (Tên Nhà đầu tư tham gia đấu giá), (Mã số doanh nghiệp) nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất khu đất L.27, Thường Tín.

7. X ét tư cách khách hàng tham gia đấu giá: 10h00' ngày 19/12/2020 tại trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín.

8. Niêm yết danh sách khách hàng không đủ điều kiện tham gia đấu giá: 12h00' ngày 19/12/2020 tại nơi tổ chức đấu giá, trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín và trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 9h00 ngày 21/12/2020 tại Hội trường 18/8 (Hội trường HU-UBND huyện Thường Tín), thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Hà Nội.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng cho đến khi không còn Nhà đầu tư trả giá cao hơn thì Nhà đầu tư cuối cùng có mức giá trả cao nhất là Nhà đầu tư trúng đấu giá.

12. Điều kiện tham gia đấu giá.

Đối tượng được tham gia đấu giá là các tổ chức kinh tế độc lập (không được liên danh), không được sử dụng vốn ngân sách nhà nước để tham gia đấu giá, đã nộp tiền đặt trước, hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định, không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản, đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 8 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

 a. Bảo đảm đủ các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư khi tham gia đấu giá:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án; đồng thời vốn của chủ sở hữu phải đáp ứng cho tất cả các dự án nhà đầu tư đang thực hiện; cam kết của tổ chức tín dụng về cho vay vốn để thực hiện dự án.

 Đối với dự án đấu giá quyền sử dụng đất cả lô tại khu đất ký hiệu L.27 (đô thị số 1) thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội tổng mức đầu tư đối với dự án như sau:

 

STT

Khoản mục đầu tư

Giá trị (đồng)

Ghi chú

I

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

324.795.866.648

Theo Quyết định số 5277/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội

II

CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

353.206.474.902

Theo Chứng thư số 96/CT-ĐGĐ ngày 10/11/2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư VIC

1

Chi phí xây lắp hạ tầng kỹ thuật dự án (HTPB)

23.393.087.572

2

Chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị (XL)

329.813.387.330

III

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (I+II)

678.002.341.550

 

 

LÀM TRÒN

678.002.342.000

 

            Như vậy, Nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất cả lô tại khu đất ký hiệu L.27 (đô thị số 1) thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội phải có có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án là 20% x 678.002.342.000đ = 135.600.468.400đ (Một trăm ba mươi lăm tỷ, sáu trăm triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn, bốn trăm đồng).

   - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thông qua kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai tại các tỉnh, thành phố khác đối với chủ đầu tư.

 b. Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (ngành nghề kinh doanh bất động sản).

 Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

 (Thời gian làm việc trong giờ hành chính).

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện