thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản Khu L27
Ngày đăng 26/11/2020 | 16:39  | View count: 936

 

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí tại Khu đất ký hiệu L.27 (đô thị số 1) thị trấn Thường Tín. 

Xem chi tiết: Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản