thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo Chủ trương thành lập Cụm Công nghiệp Tín An trên địa bàn các xã Tô Hiệu, Thống Nhất, Văn Tự
Ngày đăng 06/11/2020 | 09:15  | View count: 1160

 

UBND huyện Thông báo số 432/TB-UBND về việc chủ trương thành lập Cụm Công nghiệp Tín An trên địa bàn các xã Tô Hiệu, Thống Nhất, Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. 

Theo đó, quy mô dự kiến khoảng 74 ha. Ngành nghề dự kiến: Nghề mộc truyền thống, các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác phù hợp với định hướng  phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2020-2030 của Thành phố.

UBND huyện gửi các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã có năng lực tài chính, năng lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp và có nhu cầu đầu tư, đăng ký làm Chủ đầu tư HTKT Cụm công nghiệp Tín An gửi đơn đăng ký kèm báo cáo đầu tư thành lập CCN về UBND huyện làm cơ sở để báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định thành lập.

Xem chi tiết: 432/TB-UBND