thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.
Ngày đăng 07/09/2020 | 10:02  | View count: 3057

 

Xem chi tiết: Hồ sơ mời thầu

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

 

1. Tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: UBND huyện Thường Tín giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thực hiện.

- Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất (Tổ chức bán đấu giá tài sản): Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân. Địa chỉ: Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Thông tin khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Nhóm 1

12

ONT-14; ONT-15; từ ONT-32 đến ONT-37; từ ONT-46 đến ONT-49

1.202,26

19.000.000

200.000

500.000

200.000.000

 

 

Nhóm 2

 

37

Từ ONT-01 đến ONT-13; từ ONT-16 đến ONT-31;

từ ONT-38 đến ONT-45

3.235,30

17.000.000

200.000

500.000

200.000.000

 

3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Đối tượng được tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại khoản 1, Điều 55 Luật Đất đai.

Người đăng ký tham gia đấu giá là một (01) người duy nhất có tên trong danh sách đủ điều kiện tham dự cuộc đấu giá và phải trực tiếp trả giá (Trường hợp có người đại diện theo ủy quyền thì cần phải có văn bản ủy quyền hợp lệ).

Trong một cuộc đấu giá, một người chỉ được đại diện cho một đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và nếu đã là người tham gia đấu giá thì không được đại diện cho đối tượng đăng ký tham gia đấu giá khác.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên từ giá khởi điểm.

6. Bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 07/9/2020 đến 23/9/2020 (giờ hành chính).

- Địa điểm tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Người tham gia đấu giá tham khảo thông tin hồ sơ đấu giá tại: Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (https://dgts.moj.gov.vn/); Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội (http://www.sotnmt.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín (http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn).

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: từ ngày 07/9/2020 đến 17h00 ngày 23/9/2020 (trong giờ hành chính).

Hình thức nộp hồ sơ: người tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân qua 02 hình thức:

- Nộp trực tiếp tại: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Địa chỉ: thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

        - Gửi thư đảm bảo về: Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân. Địa chỉ: Số 20, ngõ 137 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội (Thời gian tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện)

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký của người tham gia đấu giá khi nộp phải đầy đủ chứng từ nộp tiền hồ sơ, khoản tiền đặt trước và bản sao chứng minh thư, sổ hộ khẩu theo quy định. Hồ sơ đăng ký gửi qua hình thức thư đảm bảo phải được nhận trước 17h00 ngày 23/9 /2020 . Các trường hợp chuyển tới sau sẽ không được tiếp nhận.

7. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trong 2 ngày: 22/9/2020 và 23/9/2020 (giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Tổ chức đấu giá tài sản theo thông tin sau:

Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Xuân.

Số tài khoản: 020088166699 tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) - Chi nhánh Thường Tín.

Nội dung: (Họ và tên người đăng ký tham gia đấu giá) …, (số CMND/CCCD/HC)… nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất đối với (số lượng)… thửa đất tại Nhóm…, thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Lưu ý: Thời gian nộp tiền được căn cứ theo chứng từ của ngân hàng cung cấp, chậm nhất là 17h00’ ngày 23/9/2020.

8. Thời gian, địa điểm cho người tham gia đấu giá thăm thực địa.

- Từ 08h30’ các ngày 17/9 và 18/9/2020 Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín sẽ tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem thực địa khu đất đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá cũng có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

9. Thời gian xét điều kiện người tham gia đấu giá.

- Ngày 24/9/2020 (Thứ 5): Hội đồng đấu giá sẽ tiến hành xét duyệt các hồ sơ tham dự đấu giá để xác định điều kiện người tham gia đấu giá và niêm yết công khai danh sách người không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

10. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào: 08 giờ 30’ phút ngày 25/9/2020 (Thứ 6).

- Địa điểm tại: Hội trường HU - HĐND - UBND huyện Thường Tín.

Mọi thông tin liên hệ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. ĐT: 02433.234.277.

- Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân. ĐT: 02473.022.269./.