thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất vị trí tại khu KĐV xã Nguyễn Trãi
Ngày đăng 25/03/2019 | 08:14  | View count: 1294

Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất vị trí tại khu KĐV xã Nguyễn Trãi.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, vị trí tại khu đất KDDV xã Nguyễn Trãi.

 

Hồ sơ đăng ký thể hiện đầy đủ các tiêu chí theo bảng tiêu chuẩn đánh giá kèm theo Thông báo này nộp về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín trước 16 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội (trong UBND huyện Thường Tín). Điện thoại: 02433.762.600 

 

Xem chi tiết: TBĐG Nguyễn Trãi