thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo và hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình và thị trấn Thường Tín
Ngày đăng 02/10/2017 | 10:01  | View count: 1572

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình và thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 02/10/2017 đến ngày 19/10/2017 (trong giờ hành chính)

Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín. Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 18/10/2017 đến ngày 19/10/2017.

Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 ngày 23/10/2017 (thứ Hai)

Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Huyện ủy -HĐND- UBND huyện Thường Tín

Cổng Thông tin điện tử huyện đăng toàn văn Hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã và thị trấn Thường Tín để nhân dân tham gia đấu giá: Hồ sơ đấu giá 4 xã,thị trấn