thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 23/09/2020 | 10:45 AM  | View count: 261
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau: Xem chi tiết: ...

Thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Hiền Giang

Ngày đăng 16/09/2020 | 04:23 PM  | View count: 263
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng...

Thông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:02 AM  | View count: 963
  Xem chi tiết: Hồ sơ mời thầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với...

Thông báo chủ trương mở rộng Cụm công nghiệp Quất Động

Ngày đăng 24/06/2020 | 06:04 PM  | View count: 361
1. Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy 2. Quyết định quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, có...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nguyễn Trãi, Tân Minh, Thắng Lợi và Văn Bình

Ngày đăng 17/06/2020 | 04:07 PM  | View count: 984
Hồ sơ mời đấu giá Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín

Ngày đăng 26/05/2020 | 03:43 PM  | View count: 1656
Xem chi tiết: Hồ sơ mời đấu giá   Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở ...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Dũng Tiến, Nguyễn Trãi, và Thắng Lợi, huyện Thường Tín

Ngày đăng 16/10/2019 | 07:01 AM  | View count: 2417
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dũng Tiến, Nguyễn Trãi và Thắng Lợi

Ngày đăng 09/10/2019 | 05:43 PM  | View count: 791
  Xem chi tiết: TB mời Đơn vị TCĐG

Thư kêu gọi đầu tư xây dựng mở rộng chợ gia cầm Hà Vỹ giai đoạn II

Ngày đăng 11/09/2019 | 04:19 PM  | View count: 90
  UBND huyện kính gửi các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đủ năng lực đầu tư xây dựng mở rộng chợ gia cầm Hà...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nguyễn Trãi, Tân Minh và Thắng Lợi

Ngày đăng 19/06/2019 | 05:23 PM  | View count: 2327
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất vị trí tại khu KĐV xã Nguyễn Trãi

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:14 AM  | View count: 891
Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất vị trí tại khu KĐV xã Nguyễn Trãi. Trung tâm phát...

Thông báo mời đơn vị tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 02/01/2019 | 04:44 PM  | View count: 982
Xem chi tiết tại đây

Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với các thửa đất xã Tiền Phong

Ngày đăng 03/05/2018 | 05:24 PM  | View count: 1644
Trung tâm Phát triển quỹ đất Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với các thửa đất xã Tiền Phong Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 3/5/2018 đến...

Thông báo và hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa Bình, Chương Dương, Tân Minh, Văn Bình và thị trấn Thường Tín

Ngày đăng 02/10/2017 | 10:01 AM  | View count: 1203
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Công khai hồ sơ mời đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại các xã: Hòa ...

Thông báo mời tham gia đấu giá các xã: Tân Minh, Văn Bình, Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Ninh Sở, thị trấn Thường Tín huyện Thường Tín.

Ngày đăng 20/04/2017 | 03:29 PM  | View count: 736
UBND huyện Thông báo mời tham gia đấu giá các xã: Tân Minh, Văn Bình,  Tự Nhiên, Chương Dương, Dũng Tiến, Ninh Sở, thị trấn...