thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ THẮNG LỢI VÀ XÃ HIỀN GIANG

Ngày đăng 05/07/2021 | 08:18 AM  | View count: 454
  Ngày 16/6/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín đã phát hành Thông báo số 99/TB-TTPTQĐ về việc mời...

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hiền Giang và Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Ngày đăng 14/06/2021 | 09:30 AM  | View count: 767
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại xã Thắng Lợi...

THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Chương Dương, Hiền Giang và Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 15/04/2021 | 10:55 AM  | View count: 2958
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 09/04/2021 | 05:00 PM  | View count: 1089
  THÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT   Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2016; Căn cứ Nghị định số 62 ...

Thông báo kêu gọi đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Lê Lợi, Nguyễn Trãi

Ngày đăng 01/03/2021 | 02:28 PM  | View count: 952
  Thông báo kêu gọi đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp...

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Ngày đăng 14/01/2021 | 06:33 PM  | View count: 787
  1. Cụm công nghiệp làng nghề Hòa Bình: 02/TB-UBND 2.  C ụm công nghiệp Quất Động giai đoạn 2: 03/TB-UBND 3. C ụm công...

Thông báo đấu giá khu đất L27

Ngày đăng 02/12/2020 | 05:31 PM  | View count: 3161
Xem Chi tiết hồ sơ đấu giá: Khu L27 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết...

Thư kêu gọi đầu tư dự án thành lập Cụm công nghiệp Văn Bình, huyện Thường Tín

Ngày đăng 27/11/2020 | 08:54 AM  | View count: 855
  UBND huyện Thường Tín kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản Khu L27

Ngày đăng 26/11/2020 | 04:39 PM  | View count: 927
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng...

Thông báo Chủ trương thành lập Cụm Công nghiệp Tín An trên địa bàn các xã Tô Hiệu, Thống Nhất, Văn Tự

Ngày đăng 06/11/2020 | 09:15 AM  | View count: 1261
  UBND huyện Thông báo số 432/TB-UBND về việc chủ trương thành lập Cụm Công nghiệp Tín An trên địa bàn các xã Tô Hiệu,...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Chương Dương, Vân Tảo, Văn Phú và Văn Bình

Ngày đăng 03/11/2020 | 09:42 AM  | View count: 2140
  Xem chi tiết: 1. HSMT thôn Bình Vọng, xã Văn Bình 2. HSMT thôn Văn Trai, xã Văn Phú 3. HSMT xã Chương...

Thông báo về việc điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra đấu giá tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang

Ngày đăng 07/10/2020 | 09:25 AM  | View count: 784
  Xem chi tiết: 142/TB-TTPTQĐ

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 23/09/2020 | 10:45 AM  | View count: 2180
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau: Xem chi tiết: ...

Thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Hiền Giang

Ngày đăng 16/09/2020 | 04:23 PM  | View count: 982
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng...

Thông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:02 AM  | View count: 3133
  Xem chi tiết: Hồ sơ mời thầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với...

Thông báo chủ trương mở rộng Cụm công nghiệp Quất Động

Ngày đăng 24/06/2020 | 06:04 PM  | View count: 1572
1. Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy 2. Quyết định quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, có...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nguyễn Trãi, Tân Minh, Thắng Lợi và Văn Bình

Ngày đăng 17/06/2020 | 04:07 PM  | View count: 1924
Hồ sơ mời đấu giá Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín

Ngày đăng 26/05/2020 | 03:43 PM  | View count: 2960
Xem chi tiết: Hồ sơ mời đấu giá   Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở ...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Dũng Tiến, Nguyễn Trãi, và Thắng Lợi, huyện Thường Tín

Ngày đăng 16/10/2019 | 07:01 AM  | View count: 3393
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau: