thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Về việc thu hồi đất nông nghiệp của gia đình Phùng Thị Lan (Bình) tại xã Thắng Lợi dự án: Xây dựng trường mầm non Thắng Lợi.

Ngày đăng 28/03/2022 | 09:55 PM  | View count: 156
  UBND huyện vừa có văn bản  Về việc thu hồi đất nông nghiệp của gia đình Phùng Thị Lan (Bình) tại xã Thắng Lợi dự án: ...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi

Ngày đăng 18/03/2022 | 03:53 PM  | View count: 1157
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 10/03/2022 | 04:13 PM  | View count: 490
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Duyên Thái và Khánh Hà

Ngày đăng 30/11/2021 | 05:13 PM  | View count: 1334
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo về việc công bố, công khai và tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thành lập CCN Nghiêm Xuyên

Ngày đăng 19/10/2021 | 05:08 PM  | View count: 264
  Thông báo về việc công bố, công khai và tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thành lập CCN Nghiêm...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Hà Hồi và xã Nghiêm Xuyên

Ngày đăng 07/10/2021 | 04:13 PM  | View count: 1662
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nghiêm Xuyên và Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã Hà Hồi và Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 30/09/2021 | 05:01 PM  | View count: 739
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẠI XÃ THẮNG LỢI VÀ XÃ HIỀN GIANG

Ngày đăng 05/07/2021 | 08:18 AM  | View count: 834
  Ngày 16/6/2021, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín đã phát hành Thông báo số 99/TB-TTPTQĐ về việc mời...

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Hiền Giang và Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội.

Ngày đăng 14/06/2021 | 09:30 AM  | View count: 1133
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại xã Thắng Lợi...

THÔNG BÁO Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Chương Dương, Hiền Giang và Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 15/04/2021 | 10:55 AM  | View count: 3588
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 09/04/2021 | 05:00 PM  | View count: 1470
  THÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT   Căn cứ Luật Đấu giá tài sản 2016; Căn cứ Nghị định số 62 ...

Thông báo kêu gọi đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp Lê Lợi, Nguyễn Trãi

Ngày đăng 01/03/2021 | 02:28 PM  | View count: 1485
  Thông báo kêu gọi đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án thành lập Cụm công nghiệp...

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

Ngày đăng 14/01/2021 | 06:33 PM  | View count: 1020
  1. Cụm công nghiệp làng nghề Hòa Bình: 02/TB-UBND 2.  C ụm công nghiệp Quất Động giai đoạn 2: 03/TB-UBND 3. C ụm công...

Thông báo đấu giá khu đất L27

Ngày đăng 02/12/2020 | 05:31 PM  | View count: 3767
Xem Chi tiết hồ sơ đấu giá: Khu L27 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết...

Thư kêu gọi đầu tư dự án thành lập Cụm công nghiệp Văn Bình, huyện Thường Tín

Ngày đăng 27/11/2020 | 08:54 AM  | View count: 1157
  UBND huyện Thường Tín kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp...