thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Một Thượng và thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 19/09/2022 | 08:36 PM  | View count: 316
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thắng Lợi

Ngày đăng 19/09/2022 | 08:53 AM  | View count: 93
  Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Thắng Lợi: Công ty đấu giá hợp...

Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 12/09/2022 | 01:57 PM  | View count: 287
Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP....

Thông báo thay đổi địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Tử Dương

Ngày đăng 12/09/2022 | 10:24 AM  | View count: 171
  Để đảm bảo công tác tiếp nhận hồ sơ diễn ra thuận lợi, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo thay đổi địa...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/08/2022 | 04:24 PM  | View count: 1109
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau: Xem chi tiết văn...

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 22/08/2022 | 04:28 PM  | View count: 153
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo kết quả lựa chọn: Công ty đấu giá số 5 - Quốc gia Xem chi tiết: Thông ...

Thông báo Mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 17/08/2022 | 05:10 PM  | View count: 592
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vị trí thửa đất tại thôn Tử...

Lấy ý kiến đối với nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nộ

Ngày đăng 14/07/2022 | 08:45 PM  | View count: 260
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại văn bản số 383/TTg-CN ngày 26-3-2021, UBND...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Khánh Hà, Duyên Thái, Thắng Lợi

Ngày đăng 09/06/2022 | 11:00 AM  | View count: 741
Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Khánh Hà, Duyên...

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 07/06/2022 | 05:22 PM  | View count: 341
  Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá. Đơn vị được lựa chọn: công ty đấu giá hợp danh số 5 ...

Về việc thu hồi đất nông nghiệp của gia đình Phùng Thị Lan (Bình) tại xã Thắng Lợi dự án: Xây dựng trường mầm non Thắng Lợi.

Ngày đăng 28/03/2022 | 09:55 PM  | View count: 270
  UBND huyện vừa có văn bản  Về việc thu hồi đất nông nghiệp của gia đình Phùng Thị Lan (Bình) tại xã Thắng Lợi dự án: ...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi

Ngày đăng 18/03/2022 | 03:53 PM  | View count: 1444
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Kiều Thị, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

Ngày đăng 10/03/2022 | 04:13 PM  | View count: 599
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Duyên Thái và Khánh Hà

Ngày đăng 30/11/2021 | 05:13 PM  | View count: 1421
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau: