thông tin về dự án, đấu thầu mua sắm công

Thông báo đấu giá khu đất L27

Ngày đăng 02/12/2020 | 05:31 PM  | View count: 1000
Xem Chi tiết hồ sơ đấu giá: Khu L27 1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết...

Thư kêu gọi đầu tư dự án thành lập Cụm công nghiệp Văn Bình, huyện Thường Tín

Ngày đăng 27/11/2020 | 08:54 AM  | View count: 190
  UBND huyện Thường Tín kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản Khu L27

Ngày đăng 26/11/2020 | 04:39 PM  | View count: 384
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng...

Thông báo Chủ trương thành lập Cụm Công nghiệp Tín An trên địa bàn các xã Tô Hiệu, Thống Nhất, Văn Tự

Ngày đăng 06/11/2020 | 09:15 AM  | View count: 556
  UBND huyện Thông báo số 432/TB-UBND về việc chủ trương thành lập Cụm Công nghiệp Tín An trên địa bàn các xã Tô Hiệu,...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Chương Dương, Vân Tảo, Văn Phú và Văn Bình

Ngày đăng 03/11/2020 | 09:42 AM  | View count: 1103
  Xem chi tiết: 1. HSMT thôn Bình Vọng, xã Văn Bình 2. HSMT thôn Văn Trai, xã Văn Phú 3. HSMT xã Chương...

Thông báo về việc điều chỉnh số lượng thửa đất đưa ra đấu giá tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang

Ngày đăng 07/10/2020 | 09:25 AM  | View count: 433
  Xem chi tiết: 142/TB-TTPTQĐ

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 23/09/2020 | 10:45 AM  | View count: 1391
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau: Xem chi tiết: ...

Thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản tại xã Hiền Giang

Ngày đăng 16/09/2020 | 04:23 PM  | View count: 623
  Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời các đơn vị tổ chức đấu giá tài sản quan tâm nộp hồ sơ đăng...

Thông báo Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Nỏ Bạn, xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Ngày đăng 07/09/2020 | 10:02 AM  | View count: 2192
  Xem chi tiết: Hồ sơ mời thầu Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với...

Thông báo chủ trương mở rộng Cụm công nghiệp Quất Động

Ngày đăng 24/06/2020 | 06:04 PM  | View count: 738
1. Thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy 2. Quyết định quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020, có...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nguyễn Trãi, Tân Minh, Thắng Lợi và Văn Bình

Ngày đăng 17/06/2020 | 04:07 PM  | View count: 1325
Hồ sơ mời đấu giá Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín

Ngày đăng 26/05/2020 | 03:43 PM  | View count: 2336
Xem chi tiết: Hồ sơ mời đấu giá   Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở ...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Dũng Tiến, Nguyễn Trãi, và Thắng Lợi, huyện Thường Tín

Ngày đăng 16/10/2019 | 07:01 AM  | View count: 2867
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Dũng Tiến, Nguyễn Trãi và Thắng Lợi

Ngày đăng 09/10/2019 | 05:43 PM  | View count: 979
  Xem chi tiết: TB mời Đơn vị TCĐG

Thư kêu gọi đầu tư xây dựng mở rộng chợ gia cầm Hà Vỹ giai đoạn II

Ngày đăng 11/09/2019 | 04:19 PM  | View count: 207
  UBND huyện kính gửi các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đủ năng lực đầu tư xây dựng mở rộng chợ gia cầm Hà...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã: Nguyễn Trãi, Tân Minh và Thắng Lợi

Ngày đăng 19/06/2019 | 05:23 PM  | View count: 2648
Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở với các nội dung như sau:

Thư kêu gọi đầu tư dự án thành lập Cụm công nghiệp Hòa Bình, huyện Thường Tín

Ngày đăng 12/06/2019 | 09:21 AM  | View count: 144
  UBND huyện Thường Tín kính mời các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp...

Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất vị trí tại khu KĐV xã Nguyễn Trãi

Ngày đăng 25/03/2019 | 08:14 AM  | View count: 1022
Trung tâm phát triển quỹ đất Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá QSD đất vị trí tại khu KĐV xã Nguyễn Trãi. Trung tâm phát...

Thông báo mời đơn vị tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất

Ngày đăng 02/01/2019 | 04:44 PM  | View count: 1104
Xem chi tiết tại đây

Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với các thửa đất xã Tiền Phong

Ngày đăng 03/05/2018 | 05:24 PM  | View count: 1764
Trung tâm Phát triển quỹ đất Mời tham gia đấu giá QSD đất đối với các thửa đất xã Tiền Phong Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 3/5/2018 đến...