Thông tin quy hoạch

Phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Thường Tín
Ngày đăng 30/11/2017 | 16:14  | View count: 4071

HNP - Ngày 21/5/2015, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, tỷ lệ 1/2000, địa điểm tại thị trấn Thường Tín và các xã Văn Bình, Văn Phú, Hà Hồi.

Quy hoạch chung thị trấn Thường Tín

 

Theo Quyết định, tổng diện tích quy hoạch khoảng 136,45 ha, đây là trung tâm về chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Thường Tín; là đô thị loại V nằm trong hệ thống thị trấn, đô thị phụ trợ của đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh thành phố Hà Nội nói chung, đảm nhận vai trò trung tâm kinh tế thương mại, dịch vụ, công cộng, hỗ trợ sản xuất và đầu mối hạ tầng kỹ thuật cho vùng nông thôn huyện Thường Tín nói riêng và khu vực phía Nam thành phố Hà Nội nói chung.

Việc nghiên cứu tập trung vào rà soát các dự án và quá trình thực hiện theo đồ án Quy hoạch chung Thị trấn Thường Tín đã được UBND tỉnh Hà Tây phê duyệt năm 1999, sự phù hợp với đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội hiện nay của huyện Thường Tín. Cụ thể hóa những định hướng phát triển của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô và huyện Thường Tín, các quy hoạch chuyên ngành, các yêu cầu quản lý và phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa trên địa bàn huyện Thường Tín.

Xác định các tiền đề, động lực và dự báo phát triển của thị trấn, trên cơ sở đó định hướng phát triển không gian đô thị, quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ với quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị, khai thác hiệu quả đất đai đô thị, nông thôn. Tối ưu hóa các nguồn lực đất đai, môi trường sinh thái tự nhiên, lao động, tài chính làm cơ sở để phát triển kinh tế, xã hội bền vững, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, huyện và đồ án Quy hoạch chung xây đựng Thủ đô đã được phê duyệt.

Đề xuất quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được phê duyệt làm cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương và các tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện quy hoạch chung, lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thị trấn và để chính quyền các cấp quản lý đầu tư xây dựng, kiểm soát phát triển theo quy hoạch được duyệt…

 

Tại đây: Độc giả có thể theo dõi toàn văn  Quyết định Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và phân khu chức năng theo giaoi đoạn Bản đồ định hướng giao thông Quy hoạch chung thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín đến năm 2030.

 

Ghi chú: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính; (Quyết định và Bản đồ do Sở Quy hoạch và Kiến trúc cung cấp).

 

HNP