Tin phòng, ban, ngành

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thường Tín tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025
Ngày đăng 04/10/2022 | 22:04  | View count: 133

Ngày 3/10/2022, Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thường Tín tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Liên Sơn - Uỷ viên BCH Đảng uỷ- Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Liên Sơn- Uỷ viên BCH Đảng uỷ, Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng

Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Thường Tín hiện có 11 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt và đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, đã đã triển khai tốt việc đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các đoàn thể, cán bộ, đảng viên tham gia; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đến 30/9/2022, tổng nguồn vốn  của NHCS XH huyện đạt 532.937 triệu đồng, tăng 98.620 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ (tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 11%). Tổng dư nợ cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách đạt 532.482 triệu đồng, tăng 97.515 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Dư nợ tập trung chủ yếu ở một số chương trình tín dụng như: cho vay giải quyết việc làm 352.610 triệu đồng, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 133.085 triệu đồng, cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo 30.962 triệu đồng,... việc thực hiện các chỉ tiêu tín dụng hàng năm đều đạt 100% kế hoạch được Ban giám đốc thành phố giao.

Nguồn vốn tín dụng chính sách trong nhiệm kỳ vừa qua đã giúp cho 13.255 lượt hộ gia đình, người lao động được vay vốn, trong đó giúp cho 35 hộ nghèo, 115 hộ cận nghèo, 317 hộ thoát nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tạo việc làm cho 7.726 lao động địa phương, hoàn thiện 5.054 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho 7 hộ vay mua nhà ở xã hội, 01 người sử dựng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi cho người lao động.... Kết quả đó đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chính trị của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện về công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm an sinh xã hội, được UBND huyện ghi nhận đánh giá cao.

 

Đại hội đã thống nhất thông qua phương hướng nhiệm kỳ năm 2022-2025, 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các dịch vụ do NHCSXH cung cấp. Tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm tăng từ 8-10%.Phấn đấu tỷ lệ thu lãi đạt 98% trở lên. Nâng cao chất lượng tín dụng như giảm tỷ lệ nợ quá hạn, nợ khoanh phấn đấu đến năm 2025 nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ dưới 0,1%. Tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tiếp quan tâm bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH huyện để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

 

Đại hội cũng tiến hành bầu chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại cấp trên. Đồng chí Đào Dũng Tuấn - Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thường Tín lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025.

Xuân Tiến