Tin phòng, ban, ngành

Thường Tín tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2022
Ngày đăng 30/09/2022 | 08:25  | View count: 87

Ngày 29/9/2022, tại hội trường 18/8, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thường Tín tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tại điểm năm 2022 cho người đang làm công tác thuyết minh, hướng dẫn tại các điểm du lịch và cán bộ, công chức UBND các xã, thị trấn.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm trang bị thêm kiến thức, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp. Tạo điều kiện cho những người có nhu cầu cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm để hành nghề theo quy định của Luật Du lịch năm 2017. Đồng thời đúc kết cho mình những kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng phục vụ trong hoạt động nghiệp vụ của mình, góp phần phát triển nguồn nhân lực du lịch của huyện Thường Tín nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung.

Trong ngày 29/9, học viên được được trang bị kiến thức về: Tổng quan du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm; Đặc điểm tâm lý khách du lịch theo thị trường, giới tính, lứa tuổi; Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, bằng ngôn ngữ cơ thể; Kỹ năng giải quyết tình huống; Quy trình hướng dẫn du lịch tại điểm và các kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên biệt…

Ngày 30/9, tại hội trường UBND xã Hồng Vân, học viên của hai điểm du lịch được UBND thành phố công nhận tại xã Duyên Thái và Hồng Vân sẽ tham gia kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm.

Sau buổi kiểm tra, nếu học viên đạt yêu cầu và có nhu cầu sẽ được Sở Du lịch Hà Nội cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

Hoài Thu