Tin phòng, ban, ngành

UBMTTQ huyện giám sát việc thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn xã Thắng Lợi và Hòa Bình
Ngày đăng 20/09/2022 | 21:38  | View count: 116

Ngày 19/9/2022, Đoàn giám sát của UBMTTQ huyện do đồng chí Lê Tuấn Dũng – UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn xã Thắng Lợi và Hòa Bình.

Tham gia đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo Phòng Nội vụ, Tư pháp, Kinh tế, Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Đoàn kiểm tra thực tế và làm việc  tại xã Thắng Lợi

Tại buổi giám sát, lãnh đạo 2 xã Thắng Lợi và Hòa Bình đã báo cáo với Đoàn kết quả thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn xã.

Toàn cảnh buổi giám sát tại xã Hòa Bình

Tiếp đó, các thành viên trong đoàn giám sát đã làm rõ một số nội dung trong báo cáo như công tác tuyên truyền về 8 nội dung tiêu chí đánh giá Chỉ số PAPI; việc triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI; việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã; việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Lê Tuấn Dũng – UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng đoàn đã kết luận đánh giá về một số ưu điểm và khuyết điểm việc thực hiện cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn xã, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn./.

Thanh Tân