Tin phòng, ban, ngành

Hội nghị Giao ban dư luận xã hội quý II/2022
Ngày đăng 30/06/2022 | 21:54  | View count: 109

Chiều ngày 29/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội quý II năm 2022. Đồng chí Trần Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chủ trì Hội nghị, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của huyện và các cộng tác viên dư luận xã hội ở 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Trần Hồng Hạnh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của huyện Thường Tín trong 6 tháng đầu năm 2022, nhấn mạnh một số vấn đề được dư luận nhân dân quan tâm. Theo đó, trong quý II, tình hình tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương. Tuy nhiên, Nhân dân trong huyện còn băn khoăn, lo lắng một số vấn đề như: giá xăng dầu tăng cao; việc thu gom rác thải sinh hoạt sinh hoạt ở các địa phương chưa triệt để, tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã còn chậm...

Trên cơ sở đánh giá chung của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đại biểu dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận, làm sáng tỏ một số vấn đề được dư luận quan tâm; đồng thời, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của huyện thông tin kết quả giải quyết một số nội dung liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp, an ninh trật tự, quản lý đô thị...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã làm rõ một số nội dung dư luận quan tâm và định hướng công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của các cấp ủy đảng trên tất cả các lĩnh vực; chú trọng nắm bắt kịp thời các sự kiện, hiện tượng mang tính thời sự; nâng cao vai trò chức năng dự báo, chức năng phản biện xã hội; chú trọng định hướng tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng mũi nhắc lại vacxin Covid-19, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...

Ngọc Lâm