Tin phòng, ban, ngành

Hội khuyến học huyện họp mở rộng bàn kế hoạch tổ chức Đại hội khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đăng 25/11/2021 | 17:01  | View count: 96

Sáng ngày 25/11/2021, tại hội trường Phòng GD&ĐT huyện, Hội Khuyến học huyện đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng để bàn kế hoạch tổ chức Đại hội Hội khuyến học huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Liễu – Nguyên Phó chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội khuyến học huyện và các đồng chí trong ban chấp hành Hội.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội khuyến học huyện Thường Tín lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến vào 1 buổi sáng, ngày 27/12/2021 hoặc ngày 28/12/2021. Hội nghị cũng đã được nghe đề án nhận sự Ban chấp hành, Ban kiểm tra của Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến gồm 51 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, 07 đồng chí Ban thường vụ và 05 đồng chí Ban kiểm tra.

 

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thị Liễu - Chủ tịch Hội khuyến học huyện đã triển khai một số nhiệm vụ trong tâm của hội trong thời gian tới: Các tiểu ban văn kiện cần hoàn thành báo cáo, các Quyết định và văn bản để trình Thường trực Huyện uỷ, Hội khuyến học Thành phố về việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiểu ban tuyên truyền cần xây dựng kế hoạch cụ thể về phương pháp tuyên truyền sao cho phù hợp với tình hình thực tế; các Hội cơ sở cần báo cáo kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021 và gửi về huyện Hội tổng hợp, từ đó, huyện hội sẽ đề xuất với Ban thi đua khen thưởng huyện biểu dương các cá nhân, tập thể đã có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phương Thanh