Tin phòng, ban, ngành

Hội nông dân Huyện giải ngân hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế
Ngày đăng 18/06/2021 | 17:42  | View count: 460

 

Để giúp hội viên nông dân trong huyện có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, từ ngày 13/6 đến ngày 17/6, Hội nông dân huyện đã tiến hành giải ngân 1 tỷ 800 triệu đồng giúp cho nông dân 6 xã trong huyện gồm: Tô Hiệu, Vạn Điểm, Hà Hồi, Văn Phú, Hiền Giang, Tiền Phong (mỗi xã vay 300 triệu đồng) và giải ngân 1 tỷ 100 triệu đồng giúp nông dân 2 xã Văn Tự và Văn Bình vay đầu tư mô hình nuôi cá thương phẩm và sản xuất đồ mộc.

Hội Nông dân tổ chức giải ngân nguồn vốn ở cơ sở

Đây là nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Thành Phố ủy thác giúp cho hội viên nông dân  trong huyện có thêm nguồn vốn vay đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ góp phần giảm nghèo, vươn lên làm giầu.

                                                                      Thu Hậu