Tin phòng, ban, ngành

Hội Cựu chiến binh huyện: Gương mẫu, trách nhiệm góp phần vào thành công cuộc bầu cử và công tác phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 11/06/2021 | 19:17  | View count: 436

Trong thời gian qua, cùng với cả hệ thống chính trị, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động nhằm góp phần cho sự thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn huyện Thường Tín.

 

Hội Cựu Chiến binh huyện ủng hộ 30 triệu đồng phòng chống dịch Covid – 19

 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, Thường trực Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt phương châm “mỗi cựu chiến binh là một tuyên truyền viên bầu cử”; chủ động động viên hội viên CCB tham gia các lực lượng nòng cốt tại 212 tổ bầu cử; giới thiệu hội viên CCB tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Qua hiệp thương lần 3 đã có   240 hội viên CCB là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và xã, thị trấn. Kết quả, có 03 hội viên CCB trúng cử đại biểu HĐND huyện, 198 hội viên CCB trúng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, trong đó có 9 Chủ tịch Hội CCB cơ sở.

 

Bên cạnh đó, hội viên CCB ở các xã, thị trấn đã đóng góp 96 ý kiến mang tính xây dựng, tạo sự đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao trong các hội nghị, lấy ý kiến cử tri đối với ứng cử viên Quốc hội và HĐND các cấp ở nơi cư trú.

Song song với các nội dung nhiệm vụ trực tiếp về Cuộc bầu cử là công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Thường trực Hội CCB huyện đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các Hội cơ sở thực nghiêm các quy định về phòng chống dịch; vận động 68 cán bộ, hội viên CCB có đủ sức khỏe tham gia lực lượng ứng trực tổ Covid cộng đồng, nhất là ở các xã Tô Hiệu, Dũng Tiến, Hiền Giang. Đồng thời, thông qua ủy ban MTTQ huyện, Huyện hội đã  ủng hộ 50.000.000đ và nhiều vật chất (khẩu trang, nước sát khuẩn, mỳ tôm….) cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 của các xã Tô Hiệu, Dũng Tiến, Hiền Giang.

 

Trong ngày diễn ra bầu cử (23/5), các cấp Hội CCB trong huyện đã chỉ đạo hội viên tích cực chủ động, thực hiện tốt quy định của pháp luật về bầu cử, hướng dẫn thực hiện của tổ bầu cử, quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi tham gia bầu cử. Cán bộ, hội viên đã gương mẫu tham gia bỏ phiếu, đảm bảo quân số cao nhất với chất lượng bầu cử tốt nhất.

 

Đến thời điểm nay, cuộc bầu cử Quốc Hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện Thường Tín đã thành công tốt đẹp, trong đó có đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong toàn huyện. Qua đó, một lần nữa khẳng định ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ngọc Tuấn - Hội Cựu Chiến binh huyện