Tin phòng, ban, ngành

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Thường Tín tham gia tập huấn trực tuyến Chiến dịch tình nguyện hè 2021
Ngày đăng 07/06/2021 | 22:07  | View count: 169

Ngày 5/6, Thành đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021.Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, lớp tập huấn tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Điểm cầu huyện Thường Tín tại Trụ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thường Tín và các điểm cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc trong huyện.

Giao diện Điểm cầu chính Thành đoàn Hà Nội đến các điểm cầu Trụ sở các đơn vị Đoàn, Hội trực thuộc

Trong thời gian 1 ngày, các báo cáo viên đã truyền đạt tới đoàn viên, thanh niên các nội dung như: nội dung cơ bản của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021, những điểm mới và những vấn đề cần lưu ý trong triển khai các hoạt động Chiến dịch Hè; tình nguyện số - ứng dụng CNTT trong tình nguyện, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; kỹ năng truyền thông của Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2021.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung: T ình nguyện số - ứng dụng CNTT trong tình nguyện, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Điểm mới của chiến dịch năm nay là hoạt động hướng trọng tâm về địa bàn các địa phương khó khăn của thành phố Hà Nội; chú trọng các hoạt động về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho những hoàn cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là thanh niên công nhân, người lao động, gia đình y, bác sĩ, chiến sĩ đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện số, tổ chức các chương trình trực tuyến đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với tình hình thực tế...

Chương trình tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội các cấp và lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

 

Xuân Tiến