Tin phòng, ban, ngành

UBMTTQ huyện kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 29/04/2021 | 17:17  | View count: 329

Trong 3 ngày 27,28,29/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thành lập 02 đoàn kiểm tra, giám sát tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại 15 xã trên địa bàn huyện.

 

          Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 do đồng chí Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đối tại các xã Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái, Ninh Sở, Chương Dương, Tự Nhiên, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 2 do đồng chí Lê Đức Anh – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát tại các xã Liên Phương, Hồng Vân, Thắng Lợi, Tô Hiệu, Văn Tự, Vạn Điểm, Tân Minh.Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát có các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội huyện, cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện.

Đoàn kiểm tra giám sát tại xã Chương Dương

      Tại các buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện Uỷ ban bầu cử, Ủy ban MTTQ các xã báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn tính đến ngày 27/4/2021.

     Sau khi nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử của các xã; đoàn đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ xã đã đạt được trong thời gian qua như: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai về công tác bầu cử của chính quyền, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã cơ bản chủ động, kịp thời; Đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử tại xã và cơ sở đảm bảo đủ số lượng, thành phần và thời gian quy định; thực hiện việc lựa chọn, hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn. Hiện tại đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương 3 và chuẩn bị hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử.

     Bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế các xã cần khắc phục như: Một số hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử chưa ghi đầy đủ nội dung theo hướng dẫn, biên bản các hội nghị giới thiệu người ứng cử của một số thôn ghi chưa đầy đủ…

       Kết luận tại các buổi làm việc, Đoàn cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ các xã cần thực hiện tốt trong thời gian tới như: Xây dựng, hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, đảm bảo theo quy định: các hồ sơ, các biên bản hội nghị, các văn bản có liên quan; cần quan tâm hơn đến công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; treo pa nô, áp phích tại các điểm công cộng; chuẩn bị tốt tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử tại các đơn vị ứng cử; thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cuộc bầu cử./.

 

Thanh Tân

Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 do đồng chí Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đối tại các xã Nhị Khê, Văn Bình, Duyên Thái, Ninh Sở, Chương Dương, Tự Nhiên, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 2 do đồng chí Lê Đức Anh – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra, giám sát tại các xã Liên Phương, Hồng Vân, Thắng Lợi, Tô Hiệu, Văn Tự, Vạn Điểm, Tân Minh.Tham gia đoàn kiểm tra, giám sát có các đồng chí đại diện các tổ chức chính trị - xã hội huyện, cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện.

 

Đoàn kiểm tra giám sát tại xã Chương Dương

Tại các buổi làm việc, đoàn đã nghe đại diện Uỷ ban bầu cử, Ủy ban MTTQ các xã báo cáo kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn tính đến ngày 27/4/2021.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử của các xã; đoàn đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ xã đã đạt được trong thời gian qua như: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai về công tác bầu cử của chính quyền, của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã cơ bản chủ động, kịp thời; Đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử tại xã và cơ sở đảm bảo đủ số lượng, thành phần và thời gian quy định; thực hiện việc lựa chọn, hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND xã đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn. Hiện tại đã hoàn thành tổ chức hội nghị hiệp thương 3 và chuẩn bị hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử.

Bên cạnh đó, đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế các xã cần khắc phục như: Một số hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử chưa ghi đầy đủ nội dung theo hướng dẫn, biên bản các hội nghị giới thiệu người ứng cử của một số thôn ghi chưa đầy đủ…

 

Kết luận tại các buổi làm việc, Đoàn cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ các xã cần thực hiện tốt trong thời gian tới như: Xây dựng, hoàn thiện các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, đảm bảo theo quy định: các hồ sơ, các biên bản hội nghị, các văn bản có liên quan; cần quan tâm hơn đến công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; treo pa nô, áp phích tại các điểm công cộng; chuẩn bị tốt tốt các điều kiện để tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử tại các đơn vị ứng cử; thực hiện tốt công tác tuyên truyền bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cuộc bầu cử./.

Thanh Tân