Tin phòng, ban, ngành

Ngân hàng chính sách xã hội huyện triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng 16/01/2021 | 17:32  | View count: 447

Ngày 15/01/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Bùi Công Thản, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo một số phòng, ban ngành huyện và Lãnh đạo UBND xã, thị trấn.

Đồng chí Phó Giám đốc phòng Giao dịch NHCSXH huyện thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020

Năm 2020, tình hình kinh tế xã hội của thủ đô và huyện Thường Tín bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, UBND huyện, sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các tổ chức chính trị  - xã hội, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã triển khai thực hiện tốt tín dụng ưu đãi giúp các hộ gia đình kịp thời khắc phục sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Kết quả thực hiện các chương trình cho vay chính sách trên địa bàn đến 31/12/2020 đạt 434 tỷ đồng, không phát sinh nợ quá hạn, tạo điều kiện cho 1.925 hộ mới thoát nghèo, 711 hộ cận nghèo, 216 hộ nghèo được vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo việc làm…; học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong năm, tổng nguồn vốn đạt 434 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 88 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, tốc độ tăng trưởng tăng 25% so với năm 2019. Huy động tiền gửi tiết kiệm đạt 63 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với đầu năm 2020. Chất lượng giao dịch của NHCSXH tại phòng giao dịch và xã, thị trấn ngày một nâng cao, các phiên giao dịch được tổ chức hiệu quả, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ nhân dân tại địa bàn.

Tổng dư nợ ủy thác qua 4 hội, đoàn thể là 433.317 triệu đồng. Công tác thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể và hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn đạt được kết quả cao.Công tác kiểm tra giám sát được thành viên Ban đại diện và các hội đoàn thể nhận ủy thác quan tâm thực hiện.

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Đại diện huyện, Lãnh đạo Hội đoàn thể, tổ trưởng tổ vay vốn với 1.044 người tham gia. Tích cực tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, Cổng Thông tin điện tử huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện và các điểm giao dịch xã về chính sách tín dụng ưu đãi và các quy định của pháp luật, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của người vay trong việc sử dụng vốn đúng mục đích, thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm Intelect đảm bảo thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

 

Bên cạnh đánh giá công tác hoạt động năm 2020, hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra kiến nghị đề xuất như: kiểm soát một số trường hợp nợ trên địa bàn xã, phát huy tính hiệu quả của tổ đôn đốc thu hồi nợ khó đòi tại các xã, thị trấn; nâng cao vai trò trách nhiệm trưởng thôn; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng tại điểm giao dịch xã và chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện…

Đồng chí Bùi Công Thản, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Công Thản, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2020 của phòng giao dịch NHCSXH huyện. Đồng chí đề nghị trong năm 2021, phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể, các tổ chức thành viên đảm bảo sử dụng nguồn vốn cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích, dân chủ công khai trong việc bình xét đối tượng vay vốn; tích cực xử lý nợ quá hạn; thường xuyên phối hợp kiểm tra, rà soát tại cơ sở; theo dõi, kiện toàn các tổ vay vốn.Quản lý nguồn vốn và phục vụ tốt hơn nữa cho nhân dân trên địa bàn.Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kịp thời và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tín dụng. Tăng cường công tác tuyên truyềncác chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của Thành phố, của huyện về tín dụng, vay vốn cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Ngân hàng CSXH