Tin phòng, ban, ngành

Tập huấn công tác Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày đăng 26/11/2020 | 21:57  | View count: 608

Sáng ngày 25/11/2020, Hội LHPN huyện đã tổ chức tập huấn công tác Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về lãnh đạo đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; hướng dẫn các nội dung liên quan đến công tác Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026 như: quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam, hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội; đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; gợi ý chương trình Đại hội và Đề cương Báo cáo kết quả Đại hội; hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian để trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra công tác tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiến tới Đại hội đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ hội LHPN các cấp trong huyện nắm vững các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng, của các cấp hội để chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thường Tín lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Diệu Hương